Sla navigatie over

Veemarktstraat 40
4811 ZG Breda
Tel nr: 076 - 514 54 91
info@devrijeboekhandel.nl

Parijse manuscripten – Karl Marx

€ 27,90

De Parijse manuscripten vormen de neerslag van Karl Marx’ eerste, intensieve bestudering van de politieke economie, in zijn tijd als redacteur in Parijs. De kennismaking met deze jonge wetenschap gaf zijn denken een beslissende impuls: Marx raakte ervan overtuigd dat niet de speculatieve filosofie, maar de bestudering van onze materiële levensomstandigheden antwoorden bood op de belangrijkste politieke en sociale vraagstukken van de moderne tijd.

In deze manuscripten staat het begrip ‘vervreemding’ centraal: eenzijdige, excessieve arbeid vervreemdt de mens van zijn arbeid, van zijn medemens en van de natuur, terwijl arbeid volgens Marx nu juist een bron van creativiteit en een middel tot zelfverwerkelijking moet zijn. Vanwege deze analyses hebben de Parijse manuscripten vanaf hun postume publicatie in 1932 zowel marxistische als niet-marxistische denkers geïnspireerd. Marx’ analyse van de mens als natuurwezen en zijn pleidooi voor een verzoening tussen mens en natuur maken de Parijse manuscripten ook vandaag de dag onverminderd actueel.

Openingstijden

  • Maandag: 12.00 - 18.00
  • Dinsdag: 09.00 - 18.00
  • Woensdag: 09.00 - 18.00
  • Donderdag: 09.00 - 18.00
  • Vrijdag: 09.00 - 18.00
  • Zaterdag: 10.00 - 17.00
  • Zondag: 12.00 - 17.00

Blijf op de hoogte

gegevens

Genoemde prijzen zijn advies prijzen en kunnen afwijken, prijswijzigingen voorbehouden.