Vrije Boekhandel

Droge Voeten, water in de Brabantse delta van €29,50 voor €5,00


Het boek DROGE VOETEN is een luxe gebonden uitgave met los stofomslag. Het formaat is 17x25cm en telt 274 bladzijden met 365 briljante kleurenfoto's.

De onzekere relatie tussen water, landschap en de mensen die er wonen is het thema van het boek Droge Voeten van Sietse van der Hoek en fotograaf Riesjard Schropp. Het is door en dankzij het water dat Nederland voortdurend verandert, zowel het lage als het hoge deel. West-Brabant is er een mooi voorbeeld van. Nergens in Nederland vind je zoveel drastische overgangen tussen het lage zee- en rivierenland en de hoge zandgronden als in dit deel van Brabant.

Omdat West-Brabant zich in vijf verschillende landschappen en bestaanswijzen laat kennen, is Droge Voeten verdeeld in vijf afdelingen. En wel: de polders van het Scheldekwartier, het hellende vlak tussen België en Breda, de prairies langs de Donge, mysteries aan de oevers van de rivier, het Hollandse land van Nassau. Het boek geeft antwoord op vragen naar het geheim van de voetballer Pierre van Hooijdonk en de bosbeekjuffer bij Chaam, de rijkdom van het Oranjehuis, de stank en het verdriet van Dongen, de zinloze dood van honderden soldaten op een schiereiland, de 'verrandstedelisering' van Brabant en de 'brabandisering' van heel Nederland.

gebonden, 274 pagina's van €29,50 voor €5,00

De vrede van Breda 1667 (herziene editie 2017)


Speciaal ter gelegenheid van het feit dat 350 jaar geleden de Vrede van Breda werd getekend, heeft de Gouden Cirkel het zeer informatieve boekje uit 2002 'De Vrede van Breda 1667' opnieuw uitgegeven, met daarin een hele interessante wandeling langs monumenten in de binnenstad van Breda die zijn verbonden met de Vrede van Breda.

paperback, 66 pagina's €9,90

'De Oranjeboom', jaarboek 2016


Het jaarboek 2016 van De Oranjeboom is verschenen. Ook dit jaar weer bijzonder boeiende onderwerpen en omdat dit jaar de Vrede van Breda een belangrijk onderdeel in dit boek is, is er tevens een speciale educatieve uitgave gratis via onderstaande link te downloaden:
http://deoranjeboom.nl/­…/uploa…/2017/04/Vrede_van_Breda2.pdf

Gebonden, 222 pagina's €30,00

160 jaar Etna Breda - Jorgen Janssens

Stadsfotograaf Jörgen Janssens van Breda heeft de geschiedenis van een van de grootste bedrijven van Breda in beeld en in tekst vastgelegd in het boek ‘160 jaar Etna Breda’. Het boek ligt inmiddels in de winkel, op 4 januari 2017 is er een officiële presentatie.

Jörgen Janssens publiceerde eerder boeken over ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ‘Lonka 95 jaar’. In het boek over de geschiedenis van Etna wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016. Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een interessant bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Gebonden, 64 pagina's €17,95

Op 4 januari wordt in café Publieke Werken een officiële presentatie gehouden in aanwezigheid van wethouder Marianne de Bie. Aanvang 20:15 uur, toegang gratis, wel even een gratis kaartje halen bij de Vrije Boekhandel.

Breda spoort - Walter van de Calseyde

'Breda Spoort' is een rijk geïllustreerd hardcover boek van 264 pagina's. Het bevat veel interviews, achtergrondverhalen, en ruim 500 bijzondere historische beelden, actuele foto's, luchtfoto's en artist impressions. Samen geven die een prachtig beeld van verleden, heden en toekomst van het spoorzonegebied 'Via Breda'.

gebonden €29,50

Gelukkig hebben we de foto's nog - Guus Welten


Het verdwenen (binnen)stadsbeeld van Breda in 250 foto's

Op veler verzoek binnenkort weer (beperkt) leverbaar

In eigen beheer in beperkte oplage uitgegeven, exclusief verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel
Gebonden € 37,50


Het Blokhuis en de Edmond galerij van de Koninklijke Militaire Academie - Jan Schulten


Het Kasteel van breda neemt in het hart van de stad een prominente plaats in.
Na een ingrijpende verbouwing werd het kasteel en het bijbehorende terrein in 1828 als Koniklijke Militaire Academie in gebruik genomen. Maar niet alleen het kasteel, dat door de muren en een gracht omringd wordt, vormt een ware blikvanger. Ook het Blokhuis, en de aangrenzende Edmondgalerij behoren tot de markantste gebouwen op het terrein.

paperback € 5,00

Op zand, veen en klei - Guido van den Eynde & Laurent Toorians


De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders.
Met elf artikelen haken specialisten uit verschillende disciplines aan bij zijn interesses: historische geografie, cartografie, geschiedenis, archeologie, erfgoedzorg, ecologisch erfgoed en naamkunde.
De bundel open met twee artikelen die Karel Leenders voorstellen als persoon en als wetenschapper.
De artikelen bieden een nieuwe kijk op de occupatiegeschiedenis van de kwelders in de delta, op de archeologie van de haven van Bergen op Zoom en van het kasteel van Breda, de omgang met oude en nieuwe kaarten als bronnen voor de historisch geograaf en de historicus en de omgang met erfgoed in het landschap.
Drie bijdragen belichten aspecten van de middeleeuwse geschiedenis in Noord-Brabant die ook in een breder kader relevant zijn en een naamkundig artikel werpt nieuw licht op het oude 'apa-probleem'.

Uitgeverij Verloren
Gebonden met slappe kaft € 35,-

De Oranjes - De CANON van ons koninklijk huis


"De Oranjes. De canon van ons Koninklijk huis" behandelt alle markante telgen van het geslacht Oranje-Nassau en hun partners, geplaatst in de tijd waarin ze leefden. Stadhouders en koningen, avonturiers, vrijheidsstrijders en ware staatslieden. Maar ook geldverspillers, intriganten en schuinsmarcheerders. Zij bepaalden de geschiedenis van ons land in tijden van oorlog en vrede, welvaart en crisis. De Bredase Nassaus worden beschreven door Bredanaar Walter van de Garde.

Gebonden € 29,95

Het beleg van Breda (1624-1625) - Herman Hugo


Eerste nederlandse vertaling van Obsidio Bredana

Een jaar na de inname van Breda door de Spanjaarden in 1625 verschijnt bij drukkerij Plantijn in Antwerpen het Latijnse verslag (Obsidio Bredana) van het beleg geschreven door Herman Hugo. Snel volgen twee vertalingen in het Engels door officieren die in dienst van het Spaanse leger het beleg hebben meegemaakt. En er volgt een Franse vertaling. Breda gaat verloren voor Maurits van Oranje en daarom blijft een Hollandse vertaling achterwege. Deze vertaling -van W.A. Broekenman- is er nu bijna 400 jaar later alsnog.

Het verslag wordt door Herman Hugo verteld vanuit het gezichtspunt van de Spanjaarden. Hij is hoofd aalmoezenier en maakt in die functie het beleg van Breda mee. Hugo maakt voor zijn verslag gebruik van de correspondentie van Spinola, de opperbevelhebber van het leger in de Spaanse Nederlanden. Hij is mede daardoor uitstekend op de hoogte van hetgeen zich in en om de belegerde stad Breda afspeelde.


Paperback € 19,95

De Vrede van Breda - eindredactie Raymond Kubben

Ginder ’t Vreêverbont bezegelt

Essays over de betekenis van de Vrede van Breda

Soms zijn er van die dingen waarvan je wel weet dat ze ooit in een stad zijn gebeurd, maar waarvan je eigenlijk niet weet wat ze precies hebben betekend. Veel mensen zullen dat hebben bij de Vrede van Breda; de vrede die in de zomer van 1667 – bijna 350 jaar geleden – in die stad werd gesloten. Wat merkten de Bredanaars er destijds van dat de wereldmachten van toen in hun stad over vrede onderhandelden? Wat is de betekenis van die vrede voor Nederland, voor Europa en voor de wereld? Kortom, welke invloed heeft die in 1667 in Breda gesloten vrede gehad? In deze bundel wordt de Vrede van Breda belicht door experts vanuit verschillende disciplines en vanuit landen die destijds bij de oorlog waren betrokken. We leren de stad kennen waar
de diplomaten naartoe kwamen. Literatuurhistorici vertellen over hoe de Bredase vrede is terug te zien in gedichten, prenten en pamfletten. De Vrede van Breda blijkt een belangrijk moment in het licht van de rivaliteit tussen Orangisten en staatsgezinde regenten binnen de politieke verhoudingen in de Republiek.
Vanuit militair oogpunt herinnert de vrede ons aan grote zeeslagen, aan de Tocht naar Chatham en belangrijke stappen in de ontwikkeling van de marine. De Vrede van Breda wordt geplaatst in de traditie van Europese vredesverdragen en de ontwikkeling van het volkenrecht en het zeerecht. Met de vrede
werd de vrije toegang tot de wereldzeeën benadrukt. Ook komt de betekenis van de vrede voor de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden aan bod. We lezen over de Deense en Franse betrokkenheid, over hoe de Engelsen destijds tegen de oorlog en vrede met de Republiek aankeken, en over hoe het de Nederlandse kolonisten na 1667 in New York verging. En nog over veel meer.

Gebonden, 240 pagina's, € 17,50

Machtig en dienstbaar. De Bredase elite tussen 1350 en 1550 - Ester Vink


Stelt u zich eens voor: we stappen het Breda in de tijd van het schilderij op de voorkant van dit boek. Wat zou daar het meest opvallen? Natuurlijk, heel andere gebouwen, de vele bedrijvigheid in de buitenlucht, de stank en het vuil. Wat ook veel indruk zal maken is de overduidelijke kloof tussen degenen die het goed voor elkaar hadden en de armoedzaaiers. Een kloof die in de middeleeuwen dieper was dan in onze tijd. De vaak kleurrijke pracht en praal van de weldoorvoede elite stond lijnrecht tegenover de fletse armoede van het nederige volk, dat op een karig dieet leefde.
Deze tegenstelling was in het Breda uit de vijftiende en zestiende eeuw alom aanwezig. De stad was destijds een echte hofstad, waar een zelfbewuste bovenlaag de dienst uitmaakte. Over die machtige, maar ook dienende elite in Breda gaat het in dit boek. Dat we tegenwoordig zoveel weten over de elite van Breda is te danken aan het minutieuze onderzoek van een lokale historicus, de in 1999 overleden Jac. van Hooydonk. Machtig en dienstbaar. De Bredase elite tussen 1400 en 1550 is aan hem opgedragen.

€ 19.95
genaaid gebrocheerd met omslagflappen

De stad, een fotograaf en zijn fiets - Wessel Keizer, Paul Haverman


De stad, een fotograaf en zijn fiets en andere verhalen van mensen die Breda in hun hart dragen is een kleurrijk fotoboek, waarin de fietsende fotograaf Wessel Keizer de stad Breda, haar landelijke omgeving en de bewoners portretteert. De foto’s in het boek tonen een gemoedelijke stad naar menselijke maat. Tegelijkertijd wordt een stad zichtbaar die in de greep is van nieuwe ontwikkelingen. Een stad die aansluiting vindt bij de internationale wereld.

In De stad, een fotograaf en zijn fiets wordt het verhaal van de fotograaf ondersteund door het persoonlijk verhaal van vijf anderen. Paul Haverman interviewde een landschapsarchitect, een beeldend kunstenaar, een journalist, een ondernemer en een lector in het hoger onderwijs. Mensen die Breda in hun hart dragen en daarom in hun verhaal soms ook een zekere bezorgdheid over de stad aan de dag leggen. In korte en rake schetsen, verspreid over het boek zeggen zij veel over hoe zij de stad Breda beleven.

Gebonden, 176 pag.
Nu sterk in prijs verlaagd van €25,00 voor €12,50

Breda en Nyeuwervaert, de katholieke Nassaus en de sacramentsdevotie - Ad Maas


Dit boek gaat over het oudste mirakelspel in onze literatuur: Tspel vanden sacramente vander Nyeuwervaert. In Nyeuwervaert (tegenwoordig Klundert) werd in het veen een hostie (het Sacrament) gevonden. De hostie begon bij een onderzoek naar echtheid op 5 plaatsen te bloeden. Spoedig gingen er geruchten rond over wonderbaarlijke genezingen. Nyeuwervaert werd een druk bezochte bedevaartsplaats. Na de Sint Elisabethvloed (1421) liet Jan van Nassau het Sacrament naar Breda overbrengen waar de sacramentsdevotie tot volle bloei kwam. De familie Van Nassau speelde daar tot de beeldenstorm (1566) en tot Willem van Oranje een belangrijke rol in. In de loop van de eeuwen bleef het Sacrament van Nyeuwervaert in Breda een belangrijke culturele en religieuze zaak. In het boek wordt deze geschiedenis verteld. De datering (van de ontwikkeling) van het mirakelspel komt helder aan de orde en daarmee in verband de kwestie van het auteurschap.

Bronnenonderzoek heeft ertoe geleid dat de plaats van het vinden van de hostie (of van de legende daarover) aannemelijk vastgesteld kan worden. Van het Nyeuwervaert-verhaal is in de Grote Kerk van Breda een (gerestaureerd) retabel te bezichtigen. Met betrekking tot dit ongeveer 500-jaar oude schilderij wordt een nieuwe zienswijze gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de vraag of een middeleeuws devotieverhaal nog actuele betekenis kan hebben.

ISBN: 9789461537720
196 pagina's
Prijs: €19.95

Lonka 95 jaar - Jorgen Janssens


Bredanaar Jorgen Janssens publiceerde onlangs een boek onder de titel "Lonka 95 jaar". De historie van de fabriek Lonka levert verrassende verhalen op. Zoals de rol van de Eerste Wereldoorlog bij het ontstaan van de London Caramel Works in Breda. Of hoe de vestiging in het Belgische Essen van dochteronderneming naar hoofdkantoor groeit. Maar ook hoe het merk in Roosendaal, waar Lonka nu gevestigd is, groter wordt dan ooit tevoren. Historicus Henk Muntjewerff en fotograaf/onderzoeker Jorgen Janssens hebben in opdracht van directeur Aimé de Bock onderzoek gedaan naar het verleden van deze maker van caramel en andere snoep.

Dit jaar besloot de directeur het bedrijf te verkopen aan Cloetta, een Zweedse zoetwarengigant waar ook Venco, Red Band, King pepermunt, Sportlife en Xilitol onder vallen (om er maar een paar te noemen). Bij zijn afscheid in oktober 2015 presenteerde hij dit boek om die verhalen met u te delen.

Hoewel het boek eigenlijk bedoeld was voor personeel en relaties van het bedrijf, mogen er een beperkt aantal via o.a. de Vrije Boekhandel verkocht worden. De prijs van dit gebonden boek is €17,95

moNUment in Breda - Jeroen Jongeneelen


Een prachtig boek over onze mooie stad gemaakt door de Bredase fotograaf Jeroen Jongeneelen;

'moNUment in Breda'

Vijf jaar fotografeerde Jeroen het erfgoed van Breda. Op geheel eigen wijze legt hij de stad voor aan de kijker. Van de monumenten uit de late middeleeuwen tot en met de monumenten in wording. Het geeft een prachtig tijdsbeeld hoe een stad zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Als fotograaf wil je natuurlijk ook weten wat je fotografeert en zo kwam Jeroen tot de conclusie dat een stukje geschiedenis met dan vooral de anekdotes niet mag ontbreken. Zo kreeg het fotoboek langzaam zijn definitieve vorm. Foto’s en tekst zijn wel van elkaar gescheiden, maar makkelijk te combineren middels de twee leeslintjes.

Formaat 21 x 14,8 cm
416 bladzijden. 138 foto’s van 123 gebouwen en objecten afgedrukt op 272 pagina’s.
Hardcover met gepreegde titel en tekst. Foto’s gedrukt op 135grs Symbol Tatami 1.3. Tekst op 90grs Munken Polar. Voorzien van 2 leeslintjes.

Gebonden €37,50

Architectuurgids Breda bij ons te koop voor € 14.95

In deze rijk geïllustreerde gids wordt met een selectie van 125 objecten een representatief beeld gegeven van alle stijlen en stromingen in de architectuur en stedenbouw van Breda in de afgelopen 750 jaar. In de inleidende tekst wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda geschetst. Aan de orde komen de Grote Kerk, de hofhuizen, het Kasteel en de verschillende militaire kazernes. De bouwproductie van de katholieke congregaties uit de afgelopen 150 jaar drukt ondanks de sloopwoede uit de jaren zestig en zeventig, nog steeds een stempel op Breda door de aanwezigheid van tal van kerken en karakteristieke kloostercomplexen met bijbehorende gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen en bejaardenhuizen. Vervolgens worden de verschillende naoorlogse woonwijken, waar massawoningbouw, kerken en andere bouwcomplexen zijn opgetrokken in de stijl van de Delftse en de Bossche School, uitvoerig behandeld. Een recent hoogtepunt vormt de transformatie van het voormalige militaire Chasséterrein. Met het wegvallen van een aantal militaire functies heeft Breda in de afgelopen jaren, nabij het stadscentrum, een modern stadsdeel kunnen ontwikkelen. Het Chassépark is ingericht door het bureau O.M.A. als een campus met woontorens van onder andere Xaveer de Geijter, een popcentrum van Erick van Egeraat en het Chassétheater naar ontwerp van Herman Hertzberger. De handzame uitvoering, de praktische indeling, de overzichtelijke kaarten en de veelal nieuw gemaakte foto's maken deze gids onmisbaar als inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de architectuur van Breda.

Het Breda boek - Johan Hendriks e.a.


Het Breda Boek toont de identiteit en de geschiedenis van de stad, van archeologische vondsten vanaf 9800 voor Christus tot de opening van het Graphic Design Museum, in 2008. Naast de vele prachtige illustraties bevat het boek informatieve teksten die de markante geschiedenis van Breda samenvatten. Het boek verscheen in samenwerking met de gemeente Breda en is hét boek voor iedere Bredanaar of diegene die meer over Breda wil weten.

Gebonden, 383 pagina's
Prijs: € 14.95

Verdwenen venen - Karel Leenders

"Verdwenen Venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250 - 1750 " van historisch-geograaf Karel Leenders. De herziene editie is prachtig geïllustreerd en fraai vormgegeven. Prijs: € 25,00

Het nieuwste Brabant


Brabant bevindt zich op een breukvlak in de tijd. Fundamentele veranderingen op wereldniveau werken steeds meer door in de lokale samenleving.
De veranderingen vragen om een reactie en om een nieuwe visie, voorbij de crisis van vandaag.
Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, nodigde daarom gezaghebbende wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten uit om nieuwe perspectieven te schetsen.

Het Nieuwste Brabant neemt de lezer mee in hun denkprocessen; hoe ziet een aan de nieuwe omstandigheden aangepast Brabant eruit? Wat betekenen de veranderingen voor samenleven, samenwonen en samenwerken? Verschillende opinies en ideeën zijn beschreven in meer dan 25 prikkelende betogen.

Uitgeverij Lecturis € 29.90

Stadsplanten van Breda


Door de Werkgroep Stadsplanten Breda uitgegeven boek op kleur.

Paperback € 12.50

Voor meer informatie over het boek zie ook:
http://www.stadsplantenbreda.nl/­boek-stadsplanten-van-breda/­

Waalse kerk - Pierre van der Pol


Gebonden € 17.50

Landgoederen in Noord- Brabant


Het lief en leed dat landgoed heet.

Jubileum uitgave van het Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit.

Gebonden € 39.95

Het boek van de Buissche Heide - Henriette en Roland Holst


Het landgoed de Oude Buisse Heide bij Zundert is verbonden met de illustere bewoners, de schrijfster en politica Henriette Roland Holst (1863-1952) en haar man, beeldend kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938). Talrijke zomers brachten zij hier door.
Op het landgoed ontving het echtpaar talrijke kleurrijke gasten uit de wereld van de kunst, architectuur, literatuur, wetenschap en politiek.
Elsbeth Etty schrijft de biografie van Henriette Roland Holst; Carin Hereijgers gaat verder in op het schrijverschap van Henriette Roland Holst. Lia Voermans schrijft de biografie van Richard Roland Holst, met speciale aandacht voor zijn rol als een van de eerste Van Gogh promotors in Nederland; Lieske Tibbe gaat uitgebreid in op zijn kunstenaarschap. En Annemiek Rens belicht de talrijke gasten van de Buisse Heide.

Uitgeverij Scriptum
Gebonden € 35.00

Van Gogh en Brabant - Rebecca Nelemans


De wortels van de wereldberoemde kunstenaar Vincent van Gogh (1853-1890) liggen in Brabant.
In Zundert stond zijn wieg. Daar groeide hij op en vatte hij een levenslange liefde op voor de natuur van het Brabantse land. In Tilburg kreeg hij les van een beroemd tekenleraar. En toen hij besloot kunstenaar te worden, keerde hij terug naar het ouderlijk huis in Etten-Leur en tekende hij zijn eerste studies van eenvoudige mensen. Later in Nuenen ontwikkelde hij zich tot een echte boerenschilder en maakte hij zijn eerste meesterwerk De aardappeleters. Een aantal van de Brabantse werken is te zien bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch.
In Van Gogh & Brabant gaat Rebecca Nelemans in op de Brabantse periode van Vincent van Gogh, waarvan in een aantal Brabantse gemeenten nog steeds de sporen te vinden zijn.

Uitgeverij Scriptum
Gebonden € 15.00

Het Brabant Boek


Het Brabant Boek biedt een prachtig overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie. Het is een aangename wandeling door de tijd, van de Tempel van Empel in de Romeinse tijd tot aan Brabantse fenomenen van recenter datum. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de grote historische feiten en figuren, zoals oorlogen, watersnoodrampen en politieke en bestuurlijke kopstukken. Ook het alledaagse leven, de kunst, de sport, het carnaval en de andere dingen die Brabant zo uniek maken, passeren de revue.

Uitgeverij W.Books
Gebonden (klein formaat) € 14.95

Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden


De geschiedenis van het hertogdom Brabant en van de gebieden die daaruit voortkwamen, beschreven in een samenhangend wetenschappelijk overzicht, met aandacht voor politiek, religie, sociale en economische ontwikkelingen en cultuur. Een keur van gerenommeerde auteurs van beide zijden van de grens brengt tweeduizend jaar geschiedenis op fascinerende wijze in beeld.

• Op veler verzoek een heruitgave van het standaardwerk uit 2004
• Nu met register

Uitgeverij Waanders
Gebonden € 59.95

Verhalen van Brabant


Jan van Oudheusden

Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken.
Rijk geïllustreerd.

Uitgeverij Waanders
Paperback € 24.95

Breda in de jaren negentig


Onlangs verscheen het fotoboek "Breda in de jaren negentig" van voormalig fotograaf van Dagblad De Stem Johan van Gurp. Deze uitgave voltooid een fotografisch drieluik over de stad Breda.
Eerder verschenen "Breda in de jaren zeventig" en "Breda in de jaren tachtig".

De boeken kosten € 24.90 per deel.

Erik van der Hoeven (red.), Breda Buiten

Na de uitgave 'Breda 2002. Na 750 jaar' is nu bij uitgeverij Sectie D opnieuw een prachtboek verschenen over Breda. Volgens de uitgever is Breda Buiten een mooie aanvulling op het eerste boek. Rijk geïllustreerd, 328 pagina's. Deze uitgave bevat ook fietsroutes van het buitengebied van Breda.
Uitgeverij: Sectie D Zandbergse Boekstichting
Gebonden
€ 32,50 (isbn: 978907529063)

Breda in de jaren tachtig


Johan van Gurp
Breda in de jaren tachtig"

Uitgeverij de geus
Gebonden € 24.90

Op de Beek zitte goed...

Op de Beek zitte goed...

Prinsenbeek 1935-1975
Anneke Verkooijen- de Graauw
Piet van Hooijdonk
Uitgeverij Aprilis
Gebonden € 18.50

Nog enkele exemplaren leverbaar.

Johan van Gurp Breda in de jaren zeventig.


Prijs van het boek € 24.90