Vrije Boekhandel

Jacques Jespers - David Henricus Chassé


De Chassékazerne, de Chassésingel, het Chasséveld, het Chassé Theater en Chassé Cinema, Chassé Park, de Chassé Promenade, Chasséparking en Carré Chassé en ga zo maar door. In de Bredase binnenstad komt de naam Chassé veelvuldig voor. Maar wie was David Henricus Chassé nu eigenlijk? Ongetwijfeld zullen veel Bredanaars het antwoord hierop verschuldigd blijven. Velen zullen de levensloop van de generaal, die in 1849 in Ginneken begraven werd, niet kennen. Door het lezen van het boek van Jacques over Chassé kunnen ze meer te weten komen en misschien zelf de vraag beantwoorden: is hij beroemd of was hij berucht?

Het boek van Jacques Jespers is bij de Vrije Boekhandel vanaf zaterdag 1 december te koop.

paperback, € 17,50

Charles Schils - 400 jaar Bredase Turfvaart


Dit boek vertelt het verhaal van de 400-jarige Bredase Turfvaart. Hoe de aanleg van de turfvaart het landschap volledig op de kop zette. het veen ging eraf, de hei kwam er voor in de plek. Maar de Bredase Turfvaart vormde ook de ruggengraat waarlangs het land ontgonnen werd en tal van landgoederen werden gesticht. Ze vormen nu een prachtig, bijna aaneengesloten, lint van 25km natuur, vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot diep in de stad Breda.


paperback, 95 pag. €9,90

Femke Deen - Anna van Saksen


De tweede vrouw van Willem van Oranje, Anna van Saksen, is misschien wel de meest verguisde vrouw in de vroege
Nederlandse geschiedenis. Ze stond bekend als verdorven en egoïstisch, een overspelige vrouw die uiteindelijk haar verstand verloor. Lange tijd is aangenomen dat Willem van Oranje geen andere keuze had dan zich van haar te laten scheiden. Maar klopt dat beeld? Femke Deen laat aan de hand van niet eerder bestudeerde brieven en documenten zien dat het verhaal van Anna een stuk gecompliceerder is. Ze was opvliegend en eigenzinnig, zeker, maar ook intelligent, trots en hartstochtelijk. Ze weigerde zich door haar man en (schoon)familie te laten gebruiken als een
pion in de godsdienstige en politieke strijd die Europa in de zestiende eeuw verscheurde. Anna van Saksen vertelt over de zoektocht van een vrouw naar zeggenschap over haar eigen leven. Het laat tegelijk de tragische neergang zien van een rijke en felbegeerde prinses wie letterlijk alles werd ontnomen - en het werpt, niet in de laatste plaats, een nieuw licht op Willem van Oranje.

gebonden, 418 pag. €35,00

Jan van Herpen - Achteruit, Breda is van ons


Een spannend, leerzaam en grappig verhaal voor kinderen tussen de 9-12 jaar, maar ook een leuk boek voor volwassenen, over Breda, de Bredanaars en de Tachtigjarige oorlog.

Het verhaal begint in 1938, twee jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Justinus d’n Eerste en agent Sjaak d’n Schrijver hebben hun handen vol aan twee Spanjaarden, die zich hebben gevestigd in de twee torentjes van het Spanjaardsgat. Mede door monteur Kees d’n Draaier, die door zijn onhandigheid alles achteruit laat lopen, kunnen ze niet voorkomen dat Breda op een ochtend wakker wordt in het jaar 1590. De twee Spanjaarden vieren feest, want in dat jaar is Breda bezet door het Spaanse leger. Maar de list met het Turfschip kan niet voorkomen dat de terugkeer naar de Tachtigjarige Oorlog uitloopt op een complete ramp voor zowel de Bredanaars, als de twee Spanjaarden. In welke hel zijn ze samen terechtgekomen? Als veel later in het jaar 1624, na een lange belegering van de stad, de Spaanse veldheer Spinola met zijn leger voor de poort staat hebben de Bredanaars nog een list nodig. Hoe houden Tinus, Sjaak, Gijs, Jet, Jan en Klaas het Spaanse leger buiten de poort? En wat is de rol van de twee Spanjaarden tijdens de belegering van de stad? Gelukkig hebben de Bredanaars monteur Kees nog. En dat weet burgemeester Justinus verdraaid goed. Wie niet sterk is moet misschien wel heel onhandig zijn.

Paperback, €13,95

Jaak van Wijck (1870 -1946) een monografie over zijn leven en schilderwerken - H.S. van Eyk


In het laatste jaarboek van de Oranjeboom staat een artikel over de schilder Jaak van Wijck.

In een zeer beperkte oplage van 100 exemplaren heeft Huibert van Eyk een fraaie monografie over zijn grootoom samengesteld. Deze monografie (154 pag.) met daarin veel afbeeldingen in kleur is bij de Vrije Boekhandel te koop voor €17,50

Tekst op achterzijde boek:
Jaak van Wijck schilderde in de eerste helft van de vorige eeuw vele oude landschappen vooral in het Vlaamse Kempenland en zijn geboortestreek rond Ginneken. Hij deed dat op een romantisch-impressionistische manier. In deze monografie geven ruim 400 afbeeldingen van zijn schetsen, schilderijen, tekeningen en affiches voor het eerst een uitgebreide indruk daarvan. Zijn familieachtergrond, levensloop, opleiding tot kunstenaar en lidmaatschap van diverse verenigingen in het Antwerpse komen er ook ruimschoots in aan de orde. Dit boek is bedoeld als eerbetoon aan mijn grootoom die als "ome Jaak" in de herinnering van mijn familie voortleeft.

Antons tweestrijd - Peter van de Steenoven


De Bredase advocaat Anton Bastiaansen krijgt in 1828 een bijzondere opdracht van een jonge Belgische adellijke weduwe. Bij de uitvoering daarvan ontstaat een meer dan alleen zakelijke relatie met zijn mooie en intelligente opdrachtgeefster. Hij wordt als man van eenvoudige boerenafkomst echter geconfronteerd met de scherpe scheidslijnen die er ook toen al tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving bestonden. Die plaatsen hem voortdurend voor moeilijke keuzes en hinderen hem zowel in zijn carrière als in zijn zoektocht naar een huwelijkspartner.

Peter van de Steenoven is historicus en publiceerde verscheidene artikelen over de geschiedenis van Breda. De personen en hun belevenissen in 'Antons tweestrijd' zijn fictief, maar de beschreven context waarin het verhaal zich afspeelt geeft een getrouw beeld van de maatschappelijke omstandigheden in Breda en de oplopende politieke spanningen in de Zuidelijke Nederlanden aan de vooravond van de Belgische Opstand.

paperback, 246 pag. €17,50

Polders in kaart - Noord-West Brabant - Willem van Ham en Karel Leenders


In 1565 en 1590 werden twee grote kaarten van de Noord-Brabantse Noordwesthoek gemaakt. De ene kaart is bekend geworden als de Gastelse kaart, de andere als de Mauritskaart. Ze waren bestemd voor hoogstaande ogen: die van een markies, een abt en de stadhouder van enkele opstandige provincies. Het waren de eerste bruikbare en betrouwbare kaarten van dit gebied, waar de ontwikkeling van het polderlandschap in volle gang was.

Nu kan iedereen ze bewonderen en bestuderen dankzij de grote reproducties in dit boek. Verwonder u over het vele water dat er toen nog was, over de voortgang van de inpolderingen in de tussenliggende 25 jaar, over de talloze details als bruggetjes, molens, veerbootjes, dorpen en vestingsteden. Onder leiding van Willem van Ham en Karel Leenders vindt u in Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590 de weg in deze oude wereld.

Gebonden, 127 pag. €24,95

Mijn jaren vijftig in Breda - Christiaan Schraven


Christiaan Schraven heeft een geweldig leuk en zeer informatief boek geschreven met persoonlijke herinneringen aan de jaren '50 in Breda. Het boek bevat onder meer eerder in BN DeStem gepubliceerde verhalen over Schravens jeugd in de Ginnekenstraat, maar de meeste verhalen/anekdotes in dit boek zijn niet eerder gepubliceerd. Met de nodige humor geeft dit boek een heel goed beeld van het leven in de jaren '50, niet alleen in de Ginnekenstraat, maar in heel in Breda. Kortom een echte aanrader dit nieuwste "Breda-boek".

paperback, 95 pag. €15,00

De vesting Breda in de 19e eeuw, de redding van Reduit B - Jacques Jespers


Tot ver in de tweede helft van de 19e eeuw behoorde Breda tot de machtigste vestingsteden van Nederland. Primaire taak was om de zuidflank van ons land te beschermen tegen oprukkende Spaanse, Franse of Belgische legers. Toch had dit betrekkelijke gevoel van veiligheid ook vele nadelen. Breda raakte overbevolkt en bood geen ruimte aan industriële ontwikkeling. Ook de door Breda zo vurig verlangde rechtstreekse spoorwegverbinding met Antwerpen kon geen genade vinden in de ogen van Den Haag. Pas op 30 november 1868 besloot Koning Willem III dat "de werken van de vesting Breda geene vestingwerken meer zullen zijn".

Na die tijd kom het afgraven, dempen en afbreken beginnen. Na amper tien jaren tijd herinnerde bijna niets meer aan Bredaas oorspronkelijke militaire functie. Toch is één onderdeel gespaard gebleven; Reduit B aan de Hoornwerkstraat, achter de brandweerkazerne. Met zijn tot 2,5 meter dikke opgemetselde muren moest het vanaf jaar 1842 België er van weerhouden Breda aan te vallen. Na de militaire functie is Reduit B vele tientallen jaren ingezet als de Centrale Mestbergplaats. De vele plannen, welke daarna ontwikkeld werden om Reduit B te laten verdwijnen, leidden tot leegstand, afbrokkeling en totale verwaarlozing. Pas in het begin van de 21e eeuw kwam de redding. Met een belangrijke financiële injectie van de N.V. Stadsherstel Breda en het gemeentebestuur kon dit unieke rijksmonument worden schoongemaakt en geconsolideerd door architectenbureau Rothuizen van Doorn 't Hooft. Momenteel bied het onderdak aan INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Het boek bevat een losse plattegrond van de Vesting Breda uit ongeveer 1860 zoals die er uit zag vlak voor de ontmanteling.

Paperback,geïllustreerd, 201 pag. €14,90

Gelukkig hebben we de foto's nog - Guus Welten


Het verdwenen (binnen)stadsbeeld van Breda in 250 foto's

Op veler verzoek weer (beperkt) leverbaar

In eigen beheer in beperkte oplage uitgegeven, exclusief verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel
Gebonden € 35,00


Verrassend Brabant


Unieke foto's en verhalen van ons Brabantse land.

De schoonheid van Brabant is groots.
Door de eeuwen heen is er zoveel gebeurd, gebouwd en veranderd, er zijn boeken vol over geschreven.
En iedereen die in Brabant woont, of er slechts 'langer dan 1 dag' is geweest, kent al die mooie plekken. Toch?
De makers van het boek Verrassend Brabant trokken te voet door Brabant en fotografeerden wat ze tegenkwamen. Het kon een oude grenspaal zijn, een apart gevormde dennenboom of een stuk van een doorgezakt dak van een oude schuur. Ze fotografeerden 'van buiten'. Zoals een snelle voorbijganger het zou zien. Zo reisden ze vanaf 2013 met hun camera's door Noord-Brabant.
Wat begon als het werk van pure hobbyisten op heldere winterse dagen, groeide uit tot een grote verzameling prachtige foto´s op allerlei locaties en in de verschillende jaargetijden. Op zoek naar fotogenieke 'kiekjes' werd het idee voor het boek Verrassend Brabant geboren.

Verrassend Brabant is een prachtig kijkboek dat door het grote formaat en prachtige vormgeving wellicht het mooiste fotoboek over Brabant mag worden genoemd.

Verrassend Brabant bevat ook nog eens acht geselecteerde wandelingen die uitgewerkt zijn met prachtige kaarten en foto's. Deze wandelingen zijn gemaakt met mooisteroutes.nl en uitgebreide beschrijvingen van de routes kunnen via een code in het boek via de site van mooisteroutes.nl gratis worden gedownload. Elke route is voorzien van een topografische kaart en van alle routes is een GPS-versie beschikbaar.

Gebonden € 29,95

Verdwenen kerken van Noord-Brabant - Wies van Leeuwen

'Het is je reinste moord,' kopte dagblad De Stem bij het omverhalen van de spits van de Bredase Maria Hemelvaart Kerk aan de Ginnekenstraat in 1967. Na 1800 zijn er in Noord-Brabant ruim 340 kerken afgebroken. Van sommige rest alleen de toren, van andere kunnen we de locatie nog aanwijzen. Maar in veel gevallen is er geen spoor meer terug te vinden.

Verdwenen kerkgebouwen hebben een grote betekenis als cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed. Ze waren ankerpunten in het dagelijks leven, bronnen van herinnering. De verdwenen kerken van Noord-Brabant geeft een beeld van de na 1800 verdwenen kerken, middeleeuws, neoclassicistisch, neogotisch en modernistisch. Het is ook een waarschuwing voor het ondoordacht laten verdwijnen van waardevol religieus erfgoed. Immers, slopen kan maar één keer!

Gebonden, 128 pagina's met veel foto's €24,95

Natuurgebieden in Noord-Brabant


In het boek worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen veranderd? Oorspronkelijk pakte dat goed uit voor de variatie in de natuur, maar latere ontwikkeling van steeds verdergaande intensivering heeft het landschap en de natuur geen goed gedaan. In de natuurgebieden is daarom veel werk verzet om die neergaande tendens om te buigen. In welke mate men daarin is geslaagd, wordt gedetailleerd beschreven. Meer dan 30 specialisten hebben meegewerkt.

De volgende gebieden worden beschreven: Biesbosch, Dintelse Gorzen, Pompveld, Kornsche Boezem, Loonse en Drunense Duinen, Brabantse Wal, Markiezaat, Maas, Leemstreek, Naad van Brabant, Regte Heide, Kampina, Maashorst, Merkske, Nieuwe Reuselbeemden, Beerze, De Peel, Snelle Loop en Esperloop en de Strabrechtsche Heide. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de natuur in de stad en het traditionele boerenland.

Bij dit boek is ook een website beschikbaar gemaakt met mooie wandelroutes: www.natuurgebiedeninbrabant.nl

Dit boek wordt op 24 november gepresenteerd. Tot eind december geldt de introductieprijs van Euro 34,95, hierna Euro 39,95. U kunt nu alvast uw exemplaar reserveren.

Formaat 320×240 mm, 496 pagina’s, full colour, hardcover.

Het Begijnhof van Breda. Gebouwen vol geschiedenis - John Veerman


Het oude Begijnhof lag zo’n 200 meter naar het westen, maar daar lag het in de weg bij de bouw van een nieuw renaissancepaleis voor de heer van Breda, graaf Hendrik III van Nassau. Het Begijnhof werd in 1535 op zijn ‘verzoek’ verhuisd.

Bijna vijfhonderd jaar aan geschiedenis van gebouwen en leven op deze plek, het is een rijke bron om te kunnen begrijpen hoe het huidige hof geworden is zoals het er vandaag de dag uit ziet. De tijd kan echter nog verder terug worden gedraaid. De verhuizing bracht de begijnen naar een terrein waar in de vroege vijftiende eeuw een klooster was gesticht. Daarvan bleek tijdens het bouwhistorische onderzoek meer gerealiseerd en gebruikt dan tot voor kort is aangenomen.

Het boek Het Begijnhof van Breda. Gebouwen vol geschiedenis heeft als belangrijkste uitgangspunt het bouwhistorische onderzoek dat gedurende meerdere jaren is uitgevoerd. Het verhaalt, wetenschappelijk gefundeerd en met vlotte pen geschreven en rijk geïllustreerd, over meer dan zeven eeuwen bouwen en leven op en om het Begijnhof van Breda.

Gebonden, 192 pag. €29.95

Van Sint Joostkapel naar Mariakapel, Breda 1300-1947 - Jacques Jespers


Het bijzonder informatieve boek 'Van Sint Joostkapel naar Mariakapel Breda 1300 - 1947' van Jacques Jespers is alleen te koop bij de Vrije Boekhandel.
paperback, 104 pag. €7,50

De herstructurering van de Bredase wijk Heuvel - De Gouden Cirkel


Het is het eerste deel van de serie ‘Ons Cultureel Erfgoed nabij’ , uitgebracht door stadssociëteit De Gouden Cirkel.

De Gouden Cirkel is met dit project begonnen vanwege haar twintigjarig bestaan. Ze organiseert de komende vijf jaar telkens symposia waarin wijken van Breda onder de loep worden genomen. ‘We onderzoeken hun ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het belang van het cultureel erfgoed’, valt in het boek te lezen, dat een weergave is van de voordrachten tijdens het symposium over Heuvel.

Dat ‘De Heuvel’, zoals het in de volksmond heet, als eerste aan bod komt, is een logische keuze, vindt voorzitter Frans van Hoogenhuyze: “Het is een van de pareltjes van Breda en was na de Tweede Wereldoorlog een van de eerste nieuwe wijken, die in ons land gebouwd werden. Heuvel stond voor de start van een nieuwe tijd.”

Vorige week is ook in De Belcrum een symposium gehouden, waarin de herontwikkeling tot een ‘booming’ wijk centraal stond. Ook hier wordt een boek van gemaakt. En volgend jaar is de wijk Haagse Beemden aan de beurt. Een van de ontwerpers van die wijk, architect Frans Maas, heeft trouwens meegewerkt aan de fraaie vormgeving van het boek over Heuvel.

De Gouden Cirkel zet zich sinds 1997 in voor het behoud, herstel en ontwikkeling van het cultureel erfgoed in Breda en het historisch, maatschappelijk en sociaal belang daarvan. Van Hoogenhuyze: “Maar wij spelen daarbij geen dwingende rol. Wij koesteren. En geven waar nodig een duwtje in de goede richting.”

‘De herstructurering van de Bredase wijk Heuvel’-
paperback 75 pag. €9,95.

Heel 076 fietst - Martijn Geervliet & Koen van Neerven


'Heel 076 fietst' is een verzameling van verhalen van fietsende Bredanaars in het mooie Breda. De verhalen en foto's in dit boek vormen een mooie afspiegeling van de Bredase samenleving. Het is daarmee een echt (fiets)portret van Breda.

gebonden €19.95

HET BREDASE BEGIJNHOF IN VERANDERENDE TIJDEN


Op de dag van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof, 22 maart 2017, nam prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk, Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant, het eerste exemplaar in ontvangst van het geschiedenisboek van het Begijnhof Breda onder de titel: “Het Bredase Begijnhof in veranderende tijden. Een geschiedenis van 750 jaar”. De boekpresentatie vond plaats in de Catharinakerk van het Begijnhof.

Naar aanleiding van het jubileum van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof Breda in 2017 heeft een groep auteurs uitwerking gegeven aan de uitnodiging van het bestuur van deze – op één na oudste rechtspersoon in Nederland – een wetenschappelijk verantwoorde geschiedenis samen te stellen. Dit boek is daarvan het resultaat.

Het wordt geopend met een eerste verkenning, geschreven door drs. C.J.M. Roozen.
Vervolgens worden in verschillende bijdragen de opvolgende perioden uit de geschiedenis van het Bredase Begijnhof beschreven:
– Het Bredase Begijnhof in de middeleeuwen door Dr. F.A. Gooskens;
– Het Bredase Begijnhof tussen 1535 en 1795 door J.A.M. Snijders;
– Ontwikkelingen bij het Begijnhof in de periode 1800-1972 door M.M.M. Rasenberg;
– Ontwikkelingen bij het Begijnhof gedurende de laatste 50 jaren door Mr. drs. E.C.M. Wagemakers.

In een steeds veranderende tijd heeft de Bredase begijnengemeenschap meer dan zeven eeuwen ononderbroken stand gehouden tot het overlijden van de laatste begijn op Goede Vrijdag, 13 april 1990. De rechtspersoon die 750 jaar geleden van de heer van Breda gronden ontving om er een begijnhof met eigen kerk en begraafplaats te realiseren bestaat echter nog steeds. Het is thans de oudste oorspronkelijke Begijnhof-rechtspersoon in Europa.
Het boek besluit met drie thematische bijdragen. M.M.M. Rasenberg en F.H.M. Roelvink beschrijven achtergronden bij het ontstaan van de Bredase begijnengemeenschap en L.J.J. Kievith en drs. F.J.C. Peters geven de resultaten weer van archeologisch onderzoek ter plaatse van het oude begijnhof aan het Kasteelplein. Tenslotte wordt door drs. J.W. Veerman een samenvatting gegeven van hetgeen zijn bouwhistorisch onderzoek van het huidige begijnhofcomplex heeft opgeleverd.

Deze jubileumuitgave, die voorzien is van veel illustraties in kleur en een uitvoerig notenapparaat, betreft de meest volledige geschiedenis die tot op heden over het Begijnhof Breda is verschenen. Het boek telt 228 pagina’s en heeft een harde kaft. € 23,50.

De vrede van Breda 1667 (herziene editie 2017)


Speciaal ter gelegenheid van het feit dat 350 jaar geleden de Vrede van Breda werd getekend, heeft de Gouden Cirkel het zeer informatieve boekje uit 2002 'De Vrede van Breda 1667' opnieuw uitgegeven, met daarin een hele interessante wandeling langs monumenten in de binnenstad van Breda die zijn verbonden met de Vrede van Breda.

paperback, 66 pagina's €9,90

'De Oranjeboom', jaarboek 2016


Het jaarboek 2016 van De Oranjeboom is verschenen. Ook dit jaar weer bijzonder boeiende onderwerpen en omdat dit jaar de Vrede van Breda een belangrijk onderdeel in dit boek is, is er tevens een speciale educatieve uitgave gratis via onderstaande link te downloaden:
http://deoranjeboom.nl/­…/uploa…/2017/04/Vrede_van_Breda2.pdf

Gebonden, 222 pagina's €30,00

160 jaar Etna Breda - Jorgen Janssens

Stadsfotograaf Jörgen Janssens van Breda heeft de geschiedenis van een van de grootste bedrijven van Breda in beeld en in tekst vastgelegd in het boek ‘160 jaar Etna Breda’. Het boek ligt inmiddels in de winkel, op 4 januari 2017 is er een officiële presentatie.

Jörgen Janssens publiceerde eerder boeken over ‘De Faam, 175 jaar suikerwerken’ en ‘Lonka 95 jaar’. In het boek over de geschiedenis van Etna wordt in 15.000 woorden en met meer dan 100 beelden de geschiedenis van de IJzergieterij verteld, van de oprichting in 1856 tot het merk anno 2016. Jörgen heeft in opdracht van ATAG Nederland, houder van het merk Etna, een anderhalf jaar lang onderzoek gedaan en veel mooi materiaal gevonden bij verzamelaars, (oud-) werknemers en de familie Klep, oprichters van de Etna. Dat aangevuld met prachtige beelden van het Stadsarchief en het Bredaas Museum maakt dat het weer een interessant bladerboek is met een goed verhaal over het bedrijf, het merk, de producten en de mensen.

Gebonden, 64 pagina's €17,95

Op 4 januari wordt in café Publieke Werken een officiële presentatie gehouden in aanwezigheid van wethouder Marianne de Bie. Aanvang 20:15 uur, toegang gratis, wel even een gratis kaartje halen bij de Vrije Boekhandel.

Breda spoort - Walter van de Calseyde

'Breda Spoort' is een rijk geïllustreerd hardcover boek van 264 pagina's. Het bevat veel interviews, achtergrondverhalen, en ruim 500 bijzondere historische beelden, actuele foto's, luchtfoto's en artist impressions. Samen geven die een prachtig beeld van verleden, heden en toekomst van het spoorzonegebied 'Via Breda'.

gebonden €29,50

Het Blokhuis en de Edmond galerij van de Koninklijke Militaire Academie - Jan Schulten


Het Kasteel van breda neemt in het hart van de stad een prominente plaats in.
Na een ingrijpende verbouwing werd het kasteel en het bijbehorende terrein in 1828 als Koniklijke Militaire Academie in gebruik genomen. Maar niet alleen het kasteel, dat door de muren en een gracht omringd wordt, vormt een ware blikvanger. Ook het Blokhuis, en de aangrenzende Edmondgalerij behoren tot de markantste gebouwen op het terrein.

paperback € 5,00

Op zand, veen en klei - Guido van den Eynde & Laurent Toorians


De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders.
Met elf artikelen haken specialisten uit verschillende disciplines aan bij zijn interesses: historische geografie, cartografie, geschiedenis, archeologie, erfgoedzorg, ecologisch erfgoed en naamkunde.
De bundel open met twee artikelen die Karel Leenders voorstellen als persoon en als wetenschapper.
De artikelen bieden een nieuwe kijk op de occupatiegeschiedenis van de kwelders in de delta, op de archeologie van de haven van Bergen op Zoom en van het kasteel van Breda, de omgang met oude en nieuwe kaarten als bronnen voor de historisch geograaf en de historicus en de omgang met erfgoed in het landschap.
Drie bijdragen belichten aspecten van de middeleeuwse geschiedenis in Noord-Brabant die ook in een breder kader relevant zijn en een naamkundig artikel werpt nieuw licht op het oude 'apa-probleem'.

Uitgeverij Verloren
Gebonden met slappe kaft € 35,-

De Oranjes - De CANON van ons koninklijk huis


"De Oranjes. De canon van ons Koninklijk huis" behandelt alle markante telgen van het geslacht Oranje-Nassau en hun partners, geplaatst in de tijd waarin ze leefden. Stadhouders en koningen, avonturiers, vrijheidsstrijders en ware staatslieden. Maar ook geldverspillers, intriganten en schuinsmarcheerders. Zij bepaalden de geschiedenis van ons land in tijden van oorlog en vrede, welvaart en crisis. De Bredase Nassaus worden beschreven door Bredanaar Walter van de Garde.

Gebonden € 29,95

Het beleg van Breda (1624-1625) - Herman Hugo


Eerste nederlandse vertaling van Obsidio Bredana

Een jaar na de inname van Breda door de Spanjaarden in 1625 verschijnt bij drukkerij Plantijn in Antwerpen het Latijnse verslag (Obsidio Bredana) van het beleg geschreven door Herman Hugo. Snel volgen twee vertalingen in het Engels door officieren die in dienst van het Spaanse leger het beleg hebben meegemaakt. En er volgt een Franse vertaling. Breda gaat verloren voor Maurits van Oranje en daarom blijft een Hollandse vertaling achterwege. Deze vertaling -van W.A. Broekenman- is er nu bijna 400 jaar later alsnog.

Het verslag wordt door Herman Hugo verteld vanuit het gezichtspunt van de Spanjaarden. Hij is hoofd aalmoezenier en maakt in die functie het beleg van Breda mee. Hugo maakt voor zijn verslag gebruik van de correspondentie van Spinola, de opperbevelhebber van het leger in de Spaanse Nederlanden. Hij is mede daardoor uitstekend op de hoogte van hetgeen zich in en om de belegerde stad Breda afspeelde.


Paperback € 19,95

De Vrede van Breda - eindredactie Raymond Kubben


Ginder ’t Vreêverbont bezegelt

Essays over de betekenis van de Vrede van Breda

Soms zijn er van die dingen waarvan je wel weet dat ze ooit in een stad zijn gebeurd, maar waarvan je eigenlijk niet weet wat ze precies hebben betekend. Veel mensen zullen dat hebben bij de Vrede van Breda; de vrede die in de zomer van 1667 – bijna 350 jaar geleden – in die stad werd gesloten. Wat merkten de Bredanaars er destijds van dat de wereldmachten van toen in hun stad over vrede onderhandelden? Wat is de betekenis van die vrede voor Nederland, voor Europa en voor de wereld? Kortom, welke invloed heeft die in 1667 in Breda gesloten vrede gehad? In deze bundel wordt de Vrede van Breda belicht door experts vanuit verschillende disciplines en vanuit landen die destijds bij de oorlog waren betrokken. We leren de stad kennen waar
de diplomaten naartoe kwamen. Literatuurhistorici vertellen over hoe de Bredase vrede is terug te zien in gedichten, prenten en pamfletten. De Vrede van Breda blijkt een belangrijk moment in het licht van de rivaliteit tussen Orangisten en staatsgezinde regenten binnen de politieke verhoudingen in de Republiek.
Vanuit militair oogpunt herinnert de vrede ons aan grote zeeslagen, aan de Tocht naar Chatham en belangrijke stappen in de ontwikkeling van de marine. De Vrede van Breda wordt geplaatst in de traditie van Europese vredesverdragen en de ontwikkeling van het volkenrecht en het zeerecht. Met de vrede
werd de vrije toegang tot de wereldzeeën benadrukt. Ook komt de betekenis van de vrede voor de koloniale geschiedenis en het Nederlandse slavernijverleden aan bod. We lezen over de Deense en Franse betrokkenheid, over hoe de Engelsen destijds tegen de oorlog en vrede met de Republiek aankeken, en over hoe het de Nederlandse kolonisten na 1667 in New York verging. En nog over veel meer.

Gebonden, 240 pagina's, € 17,50

Machtig en dienstbaar. De Bredase elite tussen 1350 en 1550 - Ester Vink


Stelt u zich eens voor: we stappen het Breda in de tijd van het schilderij op de voorkant van dit boek. Wat zou daar het meest opvallen? Natuurlijk, heel andere gebouwen, de vele bedrijvigheid in de buitenlucht, de stank en het vuil. Wat ook veel indruk zal maken is de overduidelijke kloof tussen degenen die het goed voor elkaar hadden en de armoedzaaiers. Een kloof die in de middeleeuwen dieper was dan in onze tijd. De vaak kleurrijke pracht en praal van de weldoorvoede elite stond lijnrecht tegenover de fletse armoede van het nederige volk, dat op een karig dieet leefde.
Deze tegenstelling was in het Breda uit de vijftiende en zestiende eeuw alom aanwezig. De stad was destijds een echte hofstad, waar een zelfbewuste bovenlaag de dienst uitmaakte. Over die machtige, maar ook dienende elite in Breda gaat het in dit boek. Dat we tegenwoordig zoveel weten over de elite van Breda is te danken aan het minutieuze onderzoek van een lokale historicus, de in 1999 overleden Jac. van Hooydonk. Machtig en dienstbaar. De Bredase elite tussen 1400 en 1550 is aan hem opgedragen.

€ 19.95
genaaid gebrocheerd met omslagflappen

De stad, een fotograaf en zijn fiets - Wessel Keizer, Paul Haverman


De stad, een fotograaf en zijn fiets en andere verhalen van mensen die Breda in hun hart dragen is een kleurrijk fotoboek, waarin de fietsende fotograaf Wessel Keizer de stad Breda, haar landelijke omgeving en de bewoners portretteert. De foto’s in het boek tonen een gemoedelijke stad naar menselijke maat. Tegelijkertijd wordt een stad zichtbaar die in de greep is van nieuwe ontwikkelingen. Een stad die aansluiting vindt bij de internationale wereld.

In De stad, een fotograaf en zijn fiets wordt het verhaal van de fotograaf ondersteund door het persoonlijk verhaal van vijf anderen. Paul Haverman interviewde een landschapsarchitect, een beeldend kunstenaar, een journalist, een ondernemer en een lector in het hoger onderwijs. Mensen die Breda in hun hart dragen en daarom in hun verhaal soms ook een zekere bezorgdheid over de stad aan de dag leggen. In korte en rake schetsen, verspreid over het boek zeggen zij veel over hoe zij de stad Breda beleven.

Gebonden, 176 pag.
Nu sterk in prijs verlaagd van €25,00 voor €12,50

Breda en Nyeuwervaert, de katholieke Nassaus en de sacramentsdevotie - Ad Maas


Dit boek gaat over het oudste mirakelspel in onze literatuur: Tspel vanden sacramente vander Nyeuwervaert. In Nyeuwervaert (tegenwoordig Klundert) werd in het veen een hostie (het Sacrament) gevonden. De hostie begon bij een onderzoek naar echtheid op 5 plaatsen te bloeden. Spoedig gingen er geruchten rond over wonderbaarlijke genezingen. Nyeuwervaert werd een druk bezochte bedevaartsplaats. Na de Sint Elisabethvloed (1421) liet Jan van Nassau het Sacrament naar Breda overbrengen waar de sacramentsdevotie tot volle bloei kwam. De familie Van Nassau speelde daar tot de beeldenstorm (1566) en tot Willem van Oranje een belangrijke rol in. In de loop van de eeuwen bleef het Sacrament van Nyeuwervaert in Breda een belangrijke culturele en religieuze zaak. In het boek wordt deze geschiedenis verteld. De datering (van de ontwikkeling) van het mirakelspel komt helder aan de orde en daarmee in verband de kwestie van het auteurschap.

Bronnenonderzoek heeft ertoe geleid dat de plaats van het vinden van de hostie (of van de legende daarover) aannemelijk vastgesteld kan worden. Van het Nyeuwervaert-verhaal is in de Grote Kerk van Breda een (gerestaureerd) retabel te bezichtigen. Met betrekking tot dit ongeveer 500-jaar oude schilderij wordt een nieuwe zienswijze gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de vraag of een middeleeuws devotieverhaal nog actuele betekenis kan hebben.

ISBN: 9789461537720
196 pagina's
Prijs: €19.95

Lonka 95 jaar - Jorgen Janssens


Bredanaar Jorgen Janssens publiceerde onlangs een boek onder de titel "Lonka 95 jaar". De historie van de fabriek Lonka levert verrassende verhalen op. Zoals de rol van de Eerste Wereldoorlog bij het ontstaan van de London Caramel Works in Breda. Of hoe de vestiging in het Belgische Essen van dochteronderneming naar hoofdkantoor groeit. Maar ook hoe het merk in Roosendaal, waar Lonka nu gevestigd is, groter wordt dan ooit tevoren. Historicus Henk Muntjewerff en fotograaf/onderzoeker Jorgen Janssens hebben in opdracht van directeur Aimé de Bock onderzoek gedaan naar het verleden van deze maker van caramel en andere snoep.

Dit jaar besloot de directeur het bedrijf te verkopen aan Cloetta, een Zweedse zoetwarengigant waar ook Venco, Red Band, King pepermunt, Sportlife en Xilitol onder vallen (om er maar een paar te noemen). Bij zijn afscheid in oktober 2015 presenteerde hij dit boek om die verhalen met u te delen.

Hoewel het boek eigenlijk bedoeld was voor personeel en relaties van het bedrijf, mogen er een beperkt aantal via o.a. de Vrije Boekhandel verkocht worden. De prijs van dit gebonden boek is €17,95

moNUment in Breda - Jeroen Jongeneelen


Een prachtig boek over onze mooie stad gemaakt door de Bredase fotograaf Jeroen Jongeneelen;

'moNUment in Breda'

Vijf jaar fotografeerde Jeroen het erfgoed van Breda. Op geheel eigen wijze legt hij de stad voor aan de kijker. Van de monumenten uit de late middeleeuwen tot en met de monumenten in wording. Het geeft een prachtig tijdsbeeld hoe een stad zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld.

Als fotograaf wil je natuurlijk ook weten wat je fotografeert en zo kwam Jeroen tot de conclusie dat een stukje geschiedenis met dan vooral de anekdotes niet mag ontbreken. Zo kreeg het fotoboek langzaam zijn definitieve vorm. Foto’s en tekst zijn wel van elkaar gescheiden, maar makkelijk te combineren middels de twee leeslintjes.

Formaat 21 x 14,8 cm
416 bladzijden. 138 foto’s van 123 gebouwen en objecten afgedrukt op 272 pagina’s.
Hardcover met gepreegde titel en tekst. Foto’s gedrukt op 135grs Symbol Tatami 1.3. Tekst op 90grs Munken Polar. Voorzien van 2 leeslintjes.

Gebonden €37,50

Architectuurgids Breda bij ons te koop voor € 14.95

In deze rijk geïllustreerde gids wordt met een selectie van 125 objecten een representatief beeld gegeven van alle stijlen en stromingen in de architectuur en stedenbouw van Breda in de afgelopen 750 jaar. In de inleidende tekst wordt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda geschetst. Aan de orde komen de Grote Kerk, de hofhuizen, het Kasteel en de verschillende militaire kazernes. De bouwproductie van de katholieke congregaties uit de afgelopen 150 jaar drukt ondanks de sloopwoede uit de jaren zestig en zeventig, nog steeds een stempel op Breda door de aanwezigheid van tal van kerken en karakteristieke kloostercomplexen met bijbehorende gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen en bejaardenhuizen. Vervolgens worden de verschillende naoorlogse woonwijken, waar massawoningbouw, kerken en andere bouwcomplexen zijn opgetrokken in de stijl van de Delftse en de Bossche School, uitvoerig behandeld. Een recent hoogtepunt vormt de transformatie van het voormalige militaire Chasséterrein. Met het wegvallen van een aantal militaire functies heeft Breda in de afgelopen jaren, nabij het stadscentrum, een modern stadsdeel kunnen ontwikkelen. Het Chassépark is ingericht door het bureau O.M.A. als een campus met woontorens van onder andere Xaveer de Geijter, een popcentrum van Erick van Egeraat en het Chassétheater naar ontwerp van Herman Hertzberger. De handzame uitvoering, de praktische indeling, de overzichtelijke kaarten en de veelal nieuw gemaakte foto's maken deze gids onmisbaar als inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de architectuur van Breda.

Het Breda boek - Johan Hendriks e.a.


Het Breda Boek toont de identiteit en de geschiedenis van de stad, van archeologische vondsten vanaf 9800 voor Christus tot de opening van het Graphic Design Museum, in 2008. Naast de vele prachtige illustraties bevat het boek informatieve teksten die de markante geschiedenis van Breda samenvatten. Het boek verscheen in samenwerking met de gemeente Breda en is hét boek voor iedere Bredanaar of diegene die meer over Breda wil weten.

Gebonden, 383 pagina's
Prijs: € 14.95

Verdwenen venen - Karel Leenders

"Verdwenen Venen; Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250 - 1750 " van historisch-geograaf Karel Leenders. De herziene editie is prachtig geïllustreerd en fraai vormgegeven. Prijs: € 25,00

Het nieuwste Brabant


Brabant bevindt zich op een breukvlak in de tijd. Fundamentele veranderingen op wereldniveau werken steeds meer door in de lokale samenleving.
De veranderingen vragen om een reactie en om een nieuwe visie, voorbij de crisis van vandaag.
Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, nodigde daarom gezaghebbende wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten uit om nieuwe perspectieven te schetsen.

Het Nieuwste Brabant neemt de lezer mee in hun denkprocessen; hoe ziet een aan de nieuwe omstandigheden aangepast Brabant eruit? Wat betekenen de veranderingen voor samenleven, samenwonen en samenwerken? Verschillende opinies en ideeën zijn beschreven in meer dan 25 prikkelende betogen.

Uitgeverij Lecturis € 29.90

Stadsplanten van Breda


Door de Werkgroep Stadsplanten Breda uitgegeven boek op kleur.

Paperback € 12.50

Voor meer informatie over het boek zie ook:
http://www.stadsplantenbreda.nl/­boek-stadsplanten-van-breda/­

Waalse kerk - Pierre van der Pol


Gebonden € 17.50

Landgoederen in Noord- Brabant


Het lief en leed dat landgoed heet.

Jubileum uitgave van het Brabants Landschap en Brabants Particulier Grondbezit.

Gebonden € 39.95

Het boek van de Buissche Heide - Henriette en Roland Holst


Het landgoed de Oude Buisse Heide bij Zundert is verbonden met de illustere bewoners, de schrijfster en politica Henriette Roland Holst (1863-1952) en haar man, beeldend kunstenaar Richard Nicolaüs Roland Holst (1868-1938). Talrijke zomers brachten zij hier door.
Op het landgoed ontving het echtpaar talrijke kleurrijke gasten uit de wereld van de kunst, architectuur, literatuur, wetenschap en politiek.
Elsbeth Etty schrijft de biografie van Henriette Roland Holst; Carin Hereijgers gaat verder in op het schrijverschap van Henriette Roland Holst. Lia Voermans schrijft de biografie van Richard Roland Holst, met speciale aandacht voor zijn rol als een van de eerste Van Gogh promotors in Nederland; Lieske Tibbe gaat uitgebreid in op zijn kunstenaarschap. En Annemiek Rens belicht de talrijke gasten van de Buisse Heide.

Uitgeverij Scriptum
Gebonden € 35.00

Van Gogh en Brabant - Rebecca Nelemans


De wortels van de wereldberoemde kunstenaar Vincent van Gogh (1853-1890) liggen in Brabant.
In Zundert stond zijn wieg. Daar groeide hij op en vatte hij een levenslange liefde op voor de natuur van het Brabantse land. In Tilburg kreeg hij les van een beroemd tekenleraar. En toen hij besloot kunstenaar te worden, keerde hij terug naar het ouderlijk huis in Etten-Leur en tekende hij zijn eerste studies van eenvoudige mensen. Later in Nuenen ontwikkelde hij zich tot een echte boerenschilder en maakte hij zijn eerste meesterwerk De aardappeleters. Een aantal van de Brabantse werken is te zien bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch.
In Van Gogh & Brabant gaat Rebecca Nelemans in op de Brabantse periode van Vincent van Gogh, waarvan in een aantal Brabantse gemeenten nog steeds de sporen te vinden zijn.

Uitgeverij Scriptum
Gebonden € 15.00

Het Brabant Boek


Het Brabant Boek biedt een prachtig overzicht van de boeiende geschiedenis van de provincie. Het is een aangename wandeling door de tijd, van de Tempel van Empel in de Romeinse tijd tot aan Brabantse fenomenen van recenter datum. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de grote historische feiten en figuren, zoals oorlogen, watersnoodrampen en politieke en bestuurlijke kopstukken. Ook het alledaagse leven, de kunst, de sport, het carnaval en de andere dingen die Brabant zo uniek maken, passeren de revue.

Uitgeverij W.Books
Gebonden (klein formaat) € 14.95

Verhalen van Brabant


Jan van Oudheusden

Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken.
Rijk geïllustreerd.

Uitgeverij Waanders
Paperback € 24.95

Breda in de jaren negentig


Onlangs verscheen het fotoboek "Breda in de jaren negentig" van voormalig fotograaf van Dagblad De Stem Johan van Gurp. Deze uitgave voltooid een fotografisch drieluik over de stad Breda.
Eerder verschenen "Breda in de jaren zeventig" en "Breda in de jaren tachtig".

De boeken kosten € 24.90 per deel.

Erik van der Hoeven (red.), Breda Buiten

Na de uitgave 'Breda 2002. Na 750 jaar' is nu bij uitgeverij Sectie D opnieuw een prachtboek verschenen over Breda. Volgens de uitgever is Breda Buiten een mooie aanvulling op het eerste boek. Rijk geïllustreerd, 328 pagina's. Deze uitgave bevat ook fietsroutes van het buitengebied van Breda.
Uitgeverij: Sectie D Zandbergse Boekstichting
Gebonden
€ 32,50 (isbn: 978907529063)

Breda in de jaren tachtig


Johan van Gurp
Breda in de jaren tachtig"

Uitgeverij de geus
Gebonden € 24.90

Johan van Gurp Breda in de jaren zeventig.


Prijs van het boek € 24.90