Vrije Boekhandel

Slotcouplet - Sander De Hosson


Prachtig boek, een ontroerende ode aan de zorg;

Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Longarts Sander de Hosson laat zien hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. Hij behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit van leven en sterven voor de patiënt.
De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt en voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen en hoe hij worstelt met de vraag die veel dokters hebben: waar ligt de grens van geneeskunde? Moet wel alles wat kan?

Slotcouplet biedt een unieke blik op een wereld vol dilemma’s, verdriet, compassie, liefde, écht contact en troost.

Vorige week was de auteur voor een druk bezocht symposium in Breda. Er zijn nog een paar gesigneerde exemplaren in onze winkel te koop.

Paperback, €19,00

Rolf Dobelli - De kunst van goed leven


52 Simpele levenstechnieken voor geluk.

Gebonden € 20,00

De capabilitybenadering in het sociaal domein - Collin den Braber e.a.


Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering.

In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen en de filosofe Martha Nussbaum, staat de bevordering van de kwaliteit van leven centraal. Uitgangspunt is de concrete leefsituatie van mensen.

Het eerste deel van het boek introduceert de capabilitybenadering en vertaalt deze naar het sociale domein. Het tweede deel bevat casestudies uit de praktijk in Nederland en Vlaanderen. De bijdragen gaan over opbouwwerk in de wijk, het werken met mensen met een verstandelijke beperking, de begeleiding van ex-gedetineerden, de inzet van technologie in het sociaal werk, de begeleiding van kwetsbare jongeren, de toepassing in armoedebestrijding, het loskomen van stigmatisering en tot slot de opleidingspraktijk. Bij het boek hoort een website met beeld- en lesmateriaal en toetsvragen.

paperback, €27,50

Steeds leuker - Jelle Hermus


Paperback € 20,00

Esther Perel - Liefde in verhouding


Een nieuw perspectief op trouw en ontrouw.

Paperback € 20,00

De logica van geluk - Mo Gawdat


Hij was gezond, extreem rijk en succesvol, maar Mo Gawdat voelde zich diep ongelukkig. De huidige Chief Business Officer van de futuristische 'dromenfabriek' Google [X] besloot het fenomeen van gelukservaring te benaderen als een ingenieur: onderzoek de bewijsbare feiten en pas een analytische logica toe. Hij stelde zichzelf ten doel om een geluksformule te vinden die keer op keer zou kunnen worden toegepast op ieders leven, met geluk als voorspelbaar resultaat - telkens weer.

Mo's zoektocht naar geluk kreeg een onverwachte wending toen zijn 21-jarige zoon Ali plotseling overleed.
Zijn jarenlange onderzoek zou hem en zijn familie redden van de totale wanhoop. En tijdens de verwerking van dit grote verlies vond Mo een nieuwe missie: hij zou zijn bevindingen delen met de hele wereld om zo veel mogelijk mensen te helpen gelukkiger te worden.

Zijn statement is duidelijk: ongeacht de hindernissen op ons pad, de lasten die we met ons meedragen en de beproevingen die we doorstaan, bezit ieder van ons het vermogen om gelukkig te zijn met het bestaan zoals het is. Hoe hij tot die overtuiging komt, lees je in dit positieve en optimistische boek.

Doel van de auteur: 10 miljoen mensen gelukkig maken met dit boek.
Kijk de stand op www.solveforhappy.com

Paperback € 20,00

Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt - Haemin Sunim


Rust vinden in een drukke wereld

De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf.

Gebonden € 15,00


De kracht van betekenis - Emily Esfahani Smith


Hoe zin te geven aan je leven.

Paperback € 20,00

Jan Geurtz - Over liefde en loslaten


De levenscrisis als spirituele doorbraak.

Paperback € 20,00

Mindf*ck - Victor Mids & Oscar Verpoort


101 illusies & experimenten

Gebonden met slappe kaft € 24,95

Nooit meer te druk - Tony Crabbe


Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld.

Nooit meer te druk van Tony Crabbe is een helder en praktisch boek dat ons helpt om een van de grote problemen van het moderne leven aan te pakken: we zijn te druk. Wat Marie Kondo doet voor je huis, doet Tony Crabbe voor je hoofd en je leven.
Onze inbox en to-dolijst puilen uit, veel mensen verwachten iets van ons en burn-out is de grootste bedreiging op de werkvloer. Maar Nooit meer te druk is geen timemanagementboek, Tony Crabbe gebruikt nieuw psychologisch onderzoek en biedt heldere strategieën voor een opgeruimd hoofd en leven, met gerichte aandacht op wat je doet.

Paperback € 18,00Berthold Gunster - Ja


Omdenken als levenshouding.

Ja’ als levenshouding, maar veel meer nog ‘ja’ als woord, als scheppende taal, is het meest creatieve, ontregelende, motiverende, kortom krachtigste instrument dat wij tot onze beschikking hebben. Het is het woord dat gelijkstaat aan alles wat leeft, de energie in de natuur, het verlangen van de mens, een rivier die naar beneden stroomt, een zwangere regenwolk, een zomerse stortbui, het plezier waarmee kinderen aan het eind van een schooldag een plein op rennen, de oerkracht waarmee een nieuw mens geboren wordt.

Leven is ja.

Gebonden (met slappe kaft) € 20,00

Dick Swaab - Ons creatieve brein


Hoe mens en wereld elkaar maken.

Paperback € 30,00

Frans de Waal - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?


Kan een octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet zo lang geleden zou het antwoord op al deze vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo zeker van. Als je goed kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te zijn dan we dachten.
Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe komen we daarachter? Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière bezighouden. De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke intelligentie een grote vlucht genomen. Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het standpunt van dieren. In Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? maakt Frans de Waal de balans op. Een fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier laat kijken naar wat dier én mens kunnen.

Paperback € 25,00

Jan Geurtz - Vrij van gedachten


Praktische handleiding voor een helder en liefdevol leven.

Utgeverij Ambo/Anthos
Paperback € 20,00

Zelfcompassie - Kristin Neff


Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel.
Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist
Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met haar vader.
Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad.

Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Paperback € 15,00

Mindfulness voor beginners - John Kabat-Zin


In Mindfulness voor beginners beschrijft Jon Kabat-Zinn de essentie van mindfulness. In vijf delen - beginnen, volhouden, verdiepen, rijpen en oefenen - komen de cruciale aspecten van mindfulness aan bod en leer je hoe mindfulness een gunstig effect kan hebben op je welbevinden en je gezondheid.

Mindfulness voor beginners is een basisboek waarmee je direct aan de slag kunt. Wie al thuis is in de mindfulnessmeditatie kan dit boek lezen en herlezen als blijvende bron van inspiratie en overdenking.

Mindfulness voor beginners bevat vijf geleide meditaties uit Kabat-Zinns wereldberoemde mindfulnessprogramma.
Je kunt deze meditaties oefenen met behulp van de bijgevoegde cd.

Paperback met CD € 16,95

Tjeu van den Berk - In de ban van Jung


Van den Berk beschrijft hoe Jungs gedachtegoed tijdens diens leven in Nederland werd ontvangen.
Hij doet dat aan de hand van biografische portretten van Nederlanders die in de eerste helft van de twintigste eeuw nauw op Jung betrokken waren.
Onder hen zijn kunstenaars als Gerard Reve, Marten Toonder, Augusta de Wit en Harry Mulisch; grote spirituele vrouwen zoals Etty Hillesum, Maria Moltzer en Olga Fröbe- Kapteyn; belangrijke psychiaters als Jan van der Hoop, Eugène Carp en René Van Helsdingen, en de theoloog Gilles Quispel.
Maar Van den Berk staat ook stil bij de oprichters van de eerste Jungvereniging en bij de Bennebroekse bloembollenfamilie Van Waveren, bij wie Jung kind aan huis was.
Door alles heen spelen de jungiaanse thema's: het collectieve onbewuste en zijn archetypen, Jungs typologie, zijn opvattingen over symbolen, complexen en synchroniteit.
Dit boek is het eerste in zijn soort. Over Freud en Nederland bestaan reeds verschillende studies. Over Jung en Nederland nog geen.

Tjeu van den Berk heeft succesvol gepubliceerd over thema's op het raakvlak van psychologie, religie en kunst, en is een veelgevraagd spreker.
In al zijn boeken weerklinkt het gedachtegoed van Jung.

Gebonden met slappe kaft € 44.50


Liefdes bang - Hannah Cuppens


Overwin verlatingsangst en bindingsangst.

Paperback € 15,00

De kracht van kwetsbaarheid - Brené Brown


Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd?


We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde.

Paperback € 19,95

Houd me vast - Dr. Sue johnson


Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie.

Paperback € 15,00

Handboek verstandelijke beperking - Onder redactie van Brian Twint & Jac de Bruijn


In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een methodische werkwijze van groot belang.
Handboek verstandelijke beperking is de eerste uitgave die verschillende methoden systematisch aanbiedt, compleet met beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuïstiek.
Hiermee dragen de auteurs bij aan kwaliteitsverbetering in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
Een vernieuwend en praktisch handboek voor professionals, mbo- en hbo-studenten.

Brian Twint is projectleider bij het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.
Jac de Bruijn is hoofd behandeling bij Stichting Prisma en docent bij de AVG-opleiding aan de Erasmus Universiteit.

Paperback € 35.90

Borderline times - Dirk de Wachter


Het einde van de normaliteit.

Psychiatrie is de spiegel van de wereld waarin we leven.
Dirk de wachter schetst borderline dan ook als een maatschappelijk ziektebeeld. Eén conclusie staat als een paal boven water:

In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog, ze kenmerken onze leefwereld. Wij zijn ons brein in de tijd.

Uitgeverij Terra Lannoo
Paperback € 20.00

Ons feilbare denken Thinking, fast and slow - Daniel Kahneman


Psycholoog Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.
Kahnemans onderzoek heeft grote invloed gehad op auteurs als Malcolm Gladwell, Nassim Taleb en Steven Levitt (Freakonomics).

Nu verschijnt het langverwachte standaardwerk van Kahneman zelf, dat toegankelijk en verhelderend laat zien hoe ons denken werkt.
Hij introduceert in dit boek 'de machinerie van ons denken'. Twee systemen beïnvloeden de manier waarop we denken en beslissen: systeem 1 is snel, intuïtief en emotioneel, systeem 2 is traag, weloverwogen en logisch-rationeel. Hij legt uit wanneer we op onze intuïtie kunnen vertrouwen en wanneer we juist onze ratio moeten aanspreken.

Uitgeverij Business Contact

Wij zijn ons brein


Dick Swaab

Uitgeverij Contact
Paperback € 15.00