Vrije Boekhandel

De saga van Egil - Snorri Sturluson


Vertaald en toegelicht door Marcel Otten.

Egil heeft iets trol-achtigs. Hij is een moordenaar, dronkenlap, vrek, dichter, zwerver, boer, jurist en runenmeester. Hij is genadeloos en wraakzuchtig, maar ook trouw en gevoelig. Egil is ondanks zijn vele gebreken representatief voor de echte Scandinavische geest – het is een van de intrigerendste personages uit de middeleeuwse literatuur.

De saga van Egil, de zoon van Kale Grim (geschreven rond 1230) biedt een panoramische kijk op de wereld van de Vikingen vanaf het midden van de negende eeuw tot het eind van de tiende. We komen in Engeland, Rusland, Lapland, Friesland, Noorwegen, Denemarken en IJsland. Het verhaal wordt gedomineerd door de demonische verschijning van de held Egil – en de invloed van de god met de vele gezichten, Odin.

De saga van Egil behoort tot de zogenaamde ‘Grote Vijf’, de vijf mooiste saga’s die de Oudnoorse taal heeft voortgebracht.

Paperback € 22,50

Appianus - De Burgeroorlogen


133-35 v.Chr.
Geen historicus uit de Oudheid behandelt zo uitvoerig de essentiële momenten in de eeuw die voor Rome van groot belang is geweest. Appianus kiest daarbij nauwelijks partij. Bij alle betrokkenen heeft hij oog voor hun kwaliteiten en slechte eigenschappen. De burgeroorlogen is een uniek boek omdat het het enige doorlopende verslag is van deze periode. Appianus erkende als enige de sociale problematiek die de oorzaak van de chaos vormde. Voor het eerst is dit werk volledig in het Nederlands vertaald.

Gebonden tijdelijk € 30,00 (tot april, daarna weer € 35,00).

De opvolger - Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk


Willemijn van Dijk

Uitgeverij Ambo Anthos
Paperback € 19,00

Anton van Hooff - De Gouden Eeuw van Rome


Van de volmaakte Trajanus tot Commodus de gladiator.

Uitgeverij Ambo Anthos
Paperback € 20,00

Petronius - Het diner van Trimalchio


Romeins’ lijkt soms een ander woord voor ‘decadent’. Mateloze bras- en slemppartijen, woeste orgieën, vrije seks... Dat is een verkeerd beeld. De Romeinse literatuur is serieus en ingetogen. Grote uitzondering: de Satyrica van Petronius, een roman uit de eerste eeuw. Alle remmen gaan los. Vooral in het middendeel van de roman, een beschrijving van een uitzinnig diner.
De rijke vrijgelatene Trimalchio laat geen middel onbenut om zijn gasten te verbluffen en te verrassen. Krankzinnige gerechten, daverende shows en meeslepende verhalen: zijn diner biedt alle ingrediënten voor een wilde Romeinse nacht.

Kleine uitgave met harde kaft € 10,00

Homeros Odysseia - Vertaling Imme Dros


De Odysseia in vertaling van Imme Dros groeide de afgelopen decennia uit tot een succes van formaat. Precies 25 jaar na de eerste verschijning - en nu Dros ook de Ilias heeft vertaald - is het tijd voor de grondig herziene vertaling van de Odysseia.
Het epos over de terugtocht van Odysseus na de val van Troje is misschien wel het meest gelezen, hoogst gewaardeerde verhaal ooit.
Na tien jaar oorlog om Troje vervolgt Odysseus zijn weg met een tien jaar durende zwerftocht naar zijn vaderland. Zijn vrouw Penelopeia probeert daar de grijpgrage vrijers van zich af te houden, terwijl Odysseus de indrukwekkendste avonturen beleeft. Op zijn tocht weet hij te ontkomen aan de Sirenen, aan de cycloop Polyfemos en de tovenares Kirke. Ook slaagt hij erin om zich te ontworstelen aan de verleiding van de nimf Kalypso, die hem jarenlang vasthield in haar grot. Uiteindelijk bereikt hij zijn familie op Ithaka, om zich met zijn zoon te wreken op de aanbidders van zijn echtgenote.

Gebonden € 35,00

De drie laatste dagen van Pompeii - Alberto Angela


23-25 oktober 79, van uur tot uur.

Het is 23 oktober 79 na Christus. Een elegante edelvrouwe
uit Herculaneum organiseert een banket. Onder de gasten
bevinden zich een machtige tribuun, een beroemde actrice
en een ondernemer zonder scrupules. Vierentwintig uur
later doet de Vesuvius de hel ontbranden. Het is de grootste ramp in de antieke wereld.

Alberto Angela beschrijft, zoals niemand vóór hem ooit gedaan heeft, het tragische einde van een wondermooie stad. Hij volgt daarbij de laatste uren van het leven van mensen die echt bestaan hebben. Hij komt zeven overlevenden op het spoor (en een moord) en ontdekt vele verbazingwekkende waarheden. Eentje springt er vooral uit: vanuit Pompeii zag je destijds helemaal geen vulkaan. De meeste bewoners hadden geen idee van de naderende ramp. Het is 79 na Christus, welkom in Pompeii!

Paperback € 25,00

Rudolf Agricola - Brieven, levens en lof van Petrarca tot ErasmusErasmus beschouwde hem als zijn leermeester, en toch is hij in Nederland nagenoeg onbekend: Rudolf Agricola.
Als orgelbouwer en componist, redenaar, filosoof, vertaler en filoloog werd hij een van de grootste geleerden van de vijftiende eeuw, en stond hij aan de basis van het humanisme ten noorden van de Alpen.

Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van al zijn brieven en zijn rede over Petrarca, en verder levensbeschrijvingen van tijdgenoten over hem en wat Erasmus bewonderend over hem schreef.
Het zijn zeer verrassende teksten, vol leven en energie: ze gaan over reizen, over familie, onderwijs, filosofie, letterkunde, maar ook over muziek, vriendschap, liefde, politiek, ziekte en dood.
De teksten geven niet alleen een prachtig beeld van Agricola zelf, maar ook van de ongemeen interessante tijd waarin hij leefde; een tijd waarin de wortels voor de moderne wereld werden gelegd.

Gebonden € 50,00


Horatius - De dichter als vakman


In een lang gedicht onderwijst Horatius, de kenner, de
ervaringsdeskundige bij uitstek, zijn leespubliek in de
kunst van het schrijven van poëzie en toneel. Het verenigen van het nuttige en het aangename, intellectuele uitdaging, karakterontwikkeling, eenheid en autonomie van het kunstwerk, maar ook ‘in medias res’ en vele andere literaire technieken die nog altijd gehanteerd worden komen aan bod. De vertaling van Piet Schrijvers is vele malen terecht geprezen om zijn veelzijdigheid en stijl.

Paperback € 10,00

Plinius - De vesuvius in vlammen


In het jaar 79 na Christus barstte de Vesuvius bij Napels uit.
Een ramp waardoor de stadjes Pompeii en Herculaneum
voor eeuwen onder de lava werden bedolven. De Romeinse
senator en redenaar Gaius Plinius Secundus, beter bekend
als Plinius de Jongere (ca. 62- ca. 113) was ooggetuige. Hij schreef er twee prachtige, gedetailleerde brieven over, op speciaal verzoek van de grote Romeinse geschiedschrijver Tacitus.

De brieven worden hier voor het eerst in een literaire Nederlandse vertaling apart gebundeld.

Gebonden € 10,00

Mary Beard - S.P.Q.R.


Een geschiedenis van het Romeinse rijk.

Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en problemen houden ons nog altijd bezig.

SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds belangrijkste classici.
Mary Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over een gebied van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze eeuw.
Deze gezaghebbende geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.

Gebonden € 30,00

Luc Verhuyck - Wandelen door het antieke Rome


Ter gelegenheid van de negende editie van de Week
van de Klassieken (7 t/m 15 april 2016) verschijnt het
boekje Wandelen door het antieke Rome, een selectie
van hoogtepunten gebaseerd op het zeer succesvolle
SPQR (twaalfde druk).
Luc Verhuyck, die we kennen van zijn bejubelde anekdotische reisgidsen over Rome, Florence en Venetië, neemt u tijdens deze Week van de Klassieken mee op een wandeling door het antieke Rome. En dat is letterlijk te nemen want aan bezienswaardigheden van recenter datum wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Zoals in SPQR toont hij de onzichtbare kant van Rome, die de speciale atmosfeer verklaart die elke reiziger daar ondergaat.

Te koop zo lang de voorraad strekt € 2,50

De Keltische mythen - Miranda Aldhouse Green


Goden en legenden van het oude Ierland en Wales

Uitgeverij Athenaeum
Paperback € 22,50

Hans Dijkhuis - De platte aarde


De rijke geschiedenis van een mythisch denkbeeld.

Kleine kinderen denken dat de aarde plat is. Uit mythen blijkt dat vele eeuwen lang de hele mensheid er zo over heeft gedacht. En deze opvatting stond niet op zichzelf. De platte aarde vormde de onbeweeglijke basis voor de hemel, die haar als koepel bedekte en zijn eigen, goddelijke bewoners had. Veel volkeren namen aan dat zich onder de aarde nog een derde wereld bevond, verblijfplaats van de doden en van reusachtige monsters. Deze drie werelden - bovenwereld, middelwereld en onderwereld - vormden samen het hele universum.
De beschrijving van dit mythisch-religieuze wereldbeeld wordt uitvoerig geïllustreerd met mythen van velerlei culturen en met passages uit oude geschriften, zoals de epen va Homerus, de Metamorphosen van Ovidius en de heilige boeken van jodendom, christendom en islam. Ook de eigenaardige geografie van de platte aarde krijgt veel aandacht. De verhalen over de omzwervingen van Odysseus of Sint-Brandaan zijn alleen te begrijpen vanuit de aardrijkskundige opvattingen die eraan ten grondslag lagen. Dat geldt eveneens voor de ambitie van Alexander de Grote om koning te worden van de hele wereld. Zijn leraar Aristoteles was er al van overtuigd dat de aarde bolvormig is, maar dit inzicht bleef nog tot het einde van de middeleeuwen voorbehouden aan een kleine groep geleerden, die zich een wetenschappelijk wereldbeeld eigen had gemaakt.

Paperback € 22,50

Livia Augusta - Matthew Dennison


Livia Drusilla II - kortweg Livia - was de echtgenote van keizer Augustus, de moeder van diens opvolger Tiberius, grootmoeder van Claudius en overgrootmoeder van Caligula. Meer dan zeven decennia bracht ze door in het politieke machtscentrum van het oude Rome. Daarmee was zij de machtigste vrouw uit die tijd.

De klassieke geschiedschrijvers Tacitus, Suetonius en Cassius Dio beschrijven Livia als een manipulatieve echtgenote en een gifmengende stiefmoeder. Auteur Matthew Dennison schetst een completer beeld van deze fascinerende vrouw, die dertien jaar na haar dood door haar kleinzoon Claudius vergoddelijkt werd.

Paperback € 20,00

Een telkens nieuwe oudheid - David Rijser


Virtuoos geschreven boek over de actualiteit van de Oudheid.

Onze cultuur ontwikkelt zich in een voortdurende confrontatie met de klassieke cultuur.
Dat geldt voor literair werk, dat voortdurend teruggrijpt op werken van klassieke schrijvers en denkers als Homerus en Plato. Het geldt ook voor materiële cultuur, zoals het Parthenon en Pantheon.

'Een telkens nieuwe oudheid' onderzoekt cultuurhistoricus David Rijser met virtuoze pen diverse aspecten van de hedendaagse cultuur en hun verbintenis met het klassieke verleden. Welke dialoog voeren we met de Oudheid? Wat hebben de klassieken ons cultureel en politiek te vertellen, en wat zeggen wij terug?

In het eerste deel bespreekt Rijser zeven classics en de reden waarom zij nog altijd populair zijn. Vervolgens bekijkt hij de manier waarop de Renaissance terug begon te kijken naar de Oudheid. Hij sluit af met hedendaagse cultuur, zoals de tv-serie The Sopranos, die ondanks de schijn van het tegendeel alles met de klassieken te maken blijkt te hebben.

Gebonden € 39,95

Maarten van Rossem - Het einde van het Romeinse Rijk


Uitgeverij Nieuw Amsterdam
Paperback € 13,00

Nieuwe vertaling Homeros - Ilias


Een sprankelende nieuwe vertaling van Imme Dros.

Uitgeverij van Oorschot
Gebonden € 34,95

Marcus Aurelius - Persoonlijke notities


Heruitgave

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa.
In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 schreef, geeft hij zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

Met meer warmte dan je van een stoïcijn zou verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te hebben op het innerlijk kompas.

Uitgeverij Ambo/Anthos
Gebonden € 22,00

Tacitus - In moerassen & donkere wouden


De Romeinen in Germanië

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
Paperback € 20,00

Horatius - Pluk de dag


Vijftig oden.

Vertaald, ingeleid en toegelicht door Paul Claes.
Tweetalige gedichten selectie uit Horatius'oden.

Paperback € 20.00

Seneca - Thyestes, Agamemnon, Oedipus, Hercules


Vertaling Piet Schrijvers

Historische Uitgeverij € 39.95

Henk Singor - Constantijn


Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk

Uitgeverij Ambo/Anthos
Paperback € 17,50

William Shakespeare - Venus en Adonis


Shakespeare's versie van de mythe van Venus en Adonis.

Shakespeare heeft twee lange, dramatische gedichten geschreven die in boekvorm zijn verschenen in 1593 en 1594, 'Venus and Adonis' en 'The Rape of Lucrece'.
Dramatische poëzie stond bij het lezende publiek, de elite, in veel hoger aanzien dan het toneel, dat als volksvermaak werd gezien.
Deze twee gedichten hadden een ongekend succes.
De twee dramatische gedichten worden tegenwoordig minder gelezen dan de toneelstukken, terwijl ze horen tot het beste wat de Renaissancepoëzie heeft voortgebracht.
Ze zijn uniek door hun combinatie van denkkracht, beschaving, retorisch vernuft en vormschoonheid. Vergeleken met contemporaine Renaissancedichters uit Duitsland, Nederland en Frankrijk overtreft Shakespeare hen verre.

Martinus Nijhoff Prijs-winnaar Peter Verstegen vertaalde Venus en Adonis.

Uitgeverij Van Oorschot € 15.00 (tweetalig)

Barbara Graziosi - De Goden van de Olympus


Geschiedenis van een rijke beschaving.

Barbara Graziosi schrijft in 'De goden van Olympus' over de twaalf goden die op de Griekse berg de Olympus woonden: van Aphrodite tot Zeus.
Deze Griekse goden gelden als de kleurrijkste personages uit de klassieke oudheid. Graziosi (hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit van Durham) beschrijft hun reizen en transformaties over de hele wereld: hoe de goden in het oude Egypte de gedaante van farao's aannamen, hoe ze in het Romeinse rijk als goden onder een andere naam opdoken, hoe ze het christendom en de islam overleefden en hoe ze tot op de dag van vandaag schilders, schrijvers en andere kunstenaars inspireren. Barbara Graziosi laat met ' De goden van Olympus' zien hoezeer wij deel uitmaken van deze klassieke, rijke beschaving.

Uitgeverij AMBO € 24.95

Saga's van de Westfjorden en omstreken


Vertaald door Marcel Otten

Uitgeverij Athenaeum -Polak & Van Gennep
Paperback € 29.95

Altijd alles anders - Over Ovidius


Marietje d'Hane-Scheltema

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
Paperback € 19.95

Seneca - Medea Phaedra Trojaanse vrouwen


Lucius Annaeus Seneca speelt een centrale rol in de Romeinse literatuur en politiek.
Als auteur van veel gelezen en vertaalde filosofische brieven en psychologische traktaten is hij een vermaard pleitbezorger van stoicijnse deugden als gelijkmoedigheid, mildheid en gemoedsrust.
Maar de tragedies van Seneca verbeelden juist het tegengestelde: ze zijn doordesemd van de politieke werkelijkheid en waanzin van het keizerlijke Rome in de eerste eeuw.
De uitzinnige wreedheid van keizer Nero, wiens politiek adviseur hij was, is symbool geworden van Seneca's tragedies: een kolkende poel van onbeheerste emoties in het decor van een absurde en redeloze wereld.
De woede van Medea, de gekweldheid van Phaedra, de vernedering van de Trojaanse vrouwen: 'Medea', 'Phaedra' en 'Trojaanse vrouwen' vormen een klassiek theater van de wreedheid.
Wrok, wraakzucht en misbruik worden in een overrompelende beeldenrijkdom over het gruwende publiek uitgestort.

Weinig anderen dan Piet Schrijvers kunnen zich met zoveel dichterlijk vermogen wagen aan het vertalen van Seneca's tragedies, als geen ander beheerst hij de vele registers van de Latijnse poëzie.

Historische Uitgeverij € 38.50

Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof


Huismeester van de schatkamer.
Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek.
De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52).
En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht.
Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar.

Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus' preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven.

Uitgeverij Damon gebonden € 89.90

Marcus Aurelius - Anton van Hooff


De keizer-filosoof

Marcus Aurelius (121-180) geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus trad volgens de traditie het verval in. Dit beeld leeft tot in onze dagen voort en zien we terug in bijvoorbeeld de blockbuster Gladiator (2000).
Marcus Aurelius was echter een man met twee gezichten: behalve nobele vorst was hij ook een pragmatisch heerser die verantwoordelijk was voor brute christenvervolgingen. Zijn meedogenloze optreden tegen de barbaren in Midden-Europa zou hem tegenwoordig voor het Internationaal Strafhof in Den Haag brengen.

Uitgeverij Ambo
Paperback € 22.95

De Griekse Mythen


Naverteld door Ilja Leonard Pfeijffer

uitgeverij Prometheus
Paperback € 19.95

Ilias Wrok om Troje

Homerus

De wrok van Achilles, het afscheid van Hektor en Andromache, de dood van Patroklos, het gesprek tussen Priamos en Achilles: het zijn episodes die deel uitmaken van ons collectieve geheugen. De prachtige nieuwe vertaling van Patrick Lateur biedt de lezer de kans opnieuw kennis te maken met de beroemde verhalen uit de Ilias.

Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
Gebonden € 32.50

Hadrianus De rusteloze keizer

Anthony Everitt

Uitgeverij Ambo
Paperback € 29,95

De val van Rome

Adrian Goldsworthy

In de val van rome vertelt Adrian Goldsworthy het complexe en spannende verhaal van de ondergang van Rome.
Hij publiceerde eerder de boeken Caesar en Carthago.

Uitgeverij Ambo Anthos
Paperback € 34.95

De Heerser

Niccolo Machiavelli
Vertaald door Frans van Dooren
Uitgeverij Athenaeum- Polak & van Gennep
Gebonden € 19.95

Belijdenissen


Aurelius Augustinus
Uitgeverij Ambo
Paperback € 30.00