Vrije Boekhandel

Joke Hermsen - Melancholie van de onrust


Essay Maand van de Filosofie 2017

'Stil de tijd, het blijft een goed levensmotto - maar hoe hou je dat vol in tijden van onrust?'
- Joke J. Hermsen
De mens is volgens Nietzsche een weemoedig wezen, een homo melancholicus die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid. We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.

Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt? Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt? Wanneer slaat de melancholie om in angst en xenofobie?

In dit essay onderzoekt Joke Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren, over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Wat is er nodig voor deze veerkracht van het denken, die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?

Paperback uitgave maand van de filosofie € 4,95
(Zo lang de voorraad strekt)

Nuccio Ordine - Het nut van het nutteloze


Een manifest over kennis, kunst en cultuur.

Uitgeverij Bijleveld
Paperback € 19,50

Michael Foley - Leuk He?


De filosofie van plezier maken.

Is het leuk om met velen te zijn? Of het nu gaat om een dancefestival, een vol strand, het carnavalsfeest of een pretpark, veel mensen genieten ervan en het wordt in reclames vaak als hoogst aantrekkelijk voorgesteld.
Toch zijn er ook altijd mensen die zich in zo'n situatie alleen maar afvragen: hoe kom ik hier weg? En op dat moment is er altijd wel iemand die zegt: ‘Leuk hè?’ Michael Foley wil begrijpen waarom mensen zich graag in grote groepen verzamelen, maar ook waarom anderen dat moeilijker vinden. Waarom vindt hij zo weinig ‘leuk’? Waaruit bestaat de kunst van het plezier maken?
Hij gaat te werk op de van hem bekende wijze: met veel humor maar ook met serieuze filosofische bagage.
Hij onderzoekt allerlei dingen die mensen leuk vinden, en vraagt zich af hoe dat zo is gekomen en wat het zegt over de maatschappij. Hoezeer zit dit soort ‘fun’ in onze genen? Zijn het nieuwe rituelen? Welke leegte vullen we op?

Paperback € 25,00

Ton Lemaire - Onder dieren


Voor een diervriendelijker wereld.

Ton Lemaire, de nestor van de dierenethiek, mengt zich met Onder dieren in de actuele discussies rondom dierenwelzijn. Lemaire is antropoloog en filosoof, en publiceerde eerder onder meer De val van Prometheus, Verre velden en Het lied van Hiawatha.

Lemaire neemt stelling in actuele discussies over de bio-industrie. Ook schetst hij een ethiek voor het antropoceen, het tijdperk waarin de mens verantwoordelijk is voor het in stand houden van een optimale biodiversiteit op een ecologisch gezonde planeet.

Uitgeverij Ambo Anthos
Gebonden € 35,00

Anthony Gottlieb - De droom der verlichting


De opkomst van de moderne filosofie

In 'De droom der Verlichting' van Anthony Gottlieb, het tweede deel van zijn tweeluik over de geschiedenis van de filosofie, behandelt de opkomst van het moderne denken. In anderhalve eeuw tijd vernieuwden een reeks amateurs als Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume en Rousseau de westerse filosofie in het Europa van de Dertigjarige Oorlog met al zijn religieuze twisten. Wat betekent deze nieuwe, moderne wetenschap voor het begrip van onszelf en van God? Hoe kunnen we het beste omgaan met religieuze diversiteit? Deze vragen zijn anno nu nog steeds actueel. Met 'De droom der rede' en 'De droom der Verlichting' geeft Gottlieb de totale geschiedenis van de filosofie een nieuw gezicht. Nooit eerder is dit verhaal zo helder, zo toegankelijk, zo up-to-date verteld.

Paperback € 25,00

Hans Achterhuis - Koning van Utopia


Nieuw licht op utopisch denken.

Uitgeverij Lemniscaat
Paperback € 14,95

Miriam van Reijen - Stoïcijnse levenskunst


Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele positieve functie.

Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf.

Aan de hand van veel alledaagse voorbeelden vertelt dr. Miriam van Reijen - zelf enthousiast stoïcijn - hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling.

Paperback € 17,50

De Weg - Michael Puett & Christine Gross-Loh


Wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren.

Paperback € 20,00

Frans de Waal - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?


Kan een octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet zo lang geleden zou het antwoord op al deze vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo zeker van. Als je goed kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te zijn dan we dachten.
Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe komen we daarachter? Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière bezighouden. De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke intelligentie een grote vlucht genomen. Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het standpunt van dieren. In Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? maakt Frans de Waal de balans op. Een fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier laat kijken naar wat dier én mens kunnen.

Paperback € 25,00

Paul Frissen - Het geheim van de staat


Onlangs verscheen het nieuwe boek van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen onder de titel "Het geheim van de laatste staat". De recensent van de Volkskrant gaf het boek van Paul Frissen maar liefst 5 sterren.

De vrijheid van de burger berust op zijn fundamentele recht op geheimen. Van de staat verwacht de burger transparantie. Om de vrijheid van de burger te beschermen heeft echter ook de staat geheimen nodig. Over deze politiek-filosofische paradox gaat "Het geheim van de laatste staat". Paul Frissen formuleert een cultuurkritische beschouwing van het verlangen naar transparantie dat teruggaat tot de klassieke oudheid en in de moderniteit zijn hoogtepunt vindt. In scherpe analyses laat hij zien hoe afschuwwekkend de totale transparantie is.
Voor een 'kleine antropologie van het staatsgeheim' heeft de auteur gesprekken gevoerd met (voormalige) medewerkers van geheime diensten en andere betrokkenen uit het domein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Geheimen en geheimhouding blijken onmisbaar voor de burger en voor de staat. Als de macht van de staat wordt bedreigd door duistere krachten in het verborgene is ook de vrijheid van de burger in gevaar. De staat moet zich kunnen wapenen tegen bedreiging van rechtstaat en democratie.Paul Frissen was op 24 januari te gast in het programma Boeken van Wim Brands.
http://www.vpro.nl/­boeken/­programmas/­boeken/­2016/­24-januari.html

Door het beeld door het woord - René Gude & Peter Henk Steenhuis


Kunnen beelden lui zijn? Bestaat er vuil licht?
Wat doen slijpschijven en conusvormen met glas?
En kan een aap ons de weg wijzen door porselein?

Drie jaar geleden begon een unieke samenwerking tussen De Ketelfactory en journalist Peter Henk Steenhuis van Trouw. Steenhuis ondervroeg eenentwintig beeldend kunstenaars over de bronnen van hun werk.
Door kunstenaars erover te laten vertellen, leren we hun werkelijkheid kennen en 'de' werkelijkheid anders zien.
Tijdens het ontstaan van de reeks kwam filosoof René Gude in beeld. Hij associeerde door op de concepten die de kunstenaars aandroegen, zoals: wat maakt een beeld meditatief, wat is het verschil tussen het 'Schone' en het 'Lekkere', waarom is ware inspiratie niet 'top-down' maar 'bottom-up'? In negen eigenzinnige beschouwingen rollen de filosoof en de journalist samen door de woorden en komen zij tot nieuwe inzichten. Filosofische beschouwingen op z'n Gudiaans.

Vrije Uitgevers € 39,95

Willem Witteveen - De wet als kunstwerk


Een andere filosofie van het recht

De wet als kunstwerk biedt een fascinerend perspectief op de wet en het rechtssysteem.
Beginnend bij de ogenschijnlijk simpele vraag 'Wat is de wet?' neemt Willem Witteveen de lezer mee op een avontuurlijke reis door de rechtsfilosofie.
Hierbij komt een een keur aan filosofische auteurs voorbij, van Plato tot Kafka en van Montesquieu tot Fuller.

De centrale stelling in De wet als kunstwerk is dat de wet niet alleen een instrument is voor goed bestuur, maar dat we haar eerder moeten beschouwen als kunstwerk. Wettenmakers gaan eerder te werk als tastende montagekunstenaars dan als rationele magistraten.
Bij het opstellen van de wet bouwen ze voort op eerdere rechtstradities, brengen onderwijl wijzigingen aan, laten zaken weg of voegen ze toe, om daarnaast steeds te blijven geloven in de onpartijdige autoriteit die van ons rechtssysteem uitgaat.

Willem Witteveen (1952-2014) was hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Hij was lid van de Eerste Kamer voor de PvdA.
Op 17 juli 2014 kwam hij op tragische wijze om tijdens de vliegtuigramp van vlucht MH17. De wet als kunstwerk is zijn magnum opus dat hij vlak daarvoor voltooide.

Gebonden met slappe kaft € 37.90

Stand -up filosoof - De antwoorden van René Gude


Wilma de Rek

Stel René Gude een vraag en hij geeft origineel antwoord vol humor en filosofische wijsheid.
Het maakt Gude tot misschien wel de meest spraakmakende Nederlandse filosoof van dit moment.

Paperback € 14.95

Empathie - Roman Krznaric


Uitgeverij Ten Have
Paperback € 20.00

Hieronder de link naar de uitzending van het programma Boeken van Wim Brands met Roman Krznaric:
http://tvblik.nl/­boeken/­roman-krznaric-en-benjamin-kaplan

Confucius - De gesprekken


Gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian (ca. 145-86 v Chr.)

Vertaald en toegelicht door Kristoffer Schipper
Uitgeverij atlas Contact
Gebonden € 40.00

Wandelen, een filosofiesche gids - Frédéric Gros


Wandelen wordt door Gros nadrukkelijk beschreven als een filosofische daad en als een spirituele ervaring.
Voor veel grote historische, filosofische of literaire figuren was lopen een manier om gedachten te ontwikkelen of inspiratie op te doen: Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche, Mahatma Gandhi en Immanuel Kant.
Ook existentiële, mystieke en culturele aspecten van het lopen komen in dit boek ter sprak: eeuwigheid, eenzaamheid, stilte, traagheid, vrijheid en de pelgrimstocht.

Uitgeverij De Bezige Bij
Paperback € 16.90

Denken - Hannah Arendt


De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt heeft niet alleen baanbrekende werken geschreven over politieke theorie en het actieve leven, maar ook een klassieke studie over het denken.
Levert denken iets op? Heeft het nut?
Lost denken de problemen van de wereld op? Geeft het de kracht om te handelen?
Is er een verband tussen gedachteloosheid en kwaad, tussen het verwaarlozen van de denkactiviteit en het plegen van misdrijven?
Een antwoord op deze fascinerende vragen articuleert Hannah Arendt in Denken, het eerste deel van de trilogie Het leven van de geest, waaraan ze tot op de laatste dag van haar leven werkte.

Uitgeverij Klement/Pelckmans
Paperback € 29.50

Stil de tijd


Joke J. Hermsen

Geen tijd hebben lijkt een fundamentele ervaring van deze tijd te zijn. Daarmee is tijd het schaarsteproduct bij uitstek geworden. In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij stelt belangrijke vragen als `Van wie is de tijd?' en `Bestaat er nog een persoonlijke tijd?'. Ten slotte schetst Hermsen de politieke en sociale gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving.

Uitgeverij Arbeiderspers
Paperback € 12.50

Bill Bryson, Een kleine geschiedenis (geïllustreerde editie)

Gebonden met illustraties € 45.00